Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 09.02.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5971
Βουβεύτη αν οι εταιοείες Τιτάν, Sunlight, Demo, Μασούτης, Genesis Pharma
αι ΕΛΒΙΑΛ
Οι 6 εταιρείες-νικητές των βραβείων ανταγωνιστικότητας
Η συζήτηση διεξήχθη σε λίμα συνεννόησης
Συνερ ασία μου Αθηναιον ΕΕΆγια του ιστυκήαναβάθμιο της Α νας
Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα συνεννόησης και στο
τέλος ο κ. Καμίνης 001σε την Αντιδήμαρχο Εμπορίου
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων, χα
Νέλλη Παπαχελά, ως υπεύθυνη σύνδεσμο των δύο
πλευρών με στόχο την προώθηση ενός προγράμματος
αναβάθμισης του κέντρου
ΣυμβολαιογQαφικός
σύλλογος Αθηνών:
Ανα! ολη των π
στηιασμών έως και
21 Φεβρουαρίου
Την αναβολή της διαδικασίας
τον πλειστηQ1ασμών λεως και
21 Φεβρουαρίου xuQηξε το
Αυυχητικό Συμβούλιοτου
Συμβολαιογράφικού Συλλόγου
Συναντηση συνεΟΥασιας με θεμα την αναβάθμιση της πόλης
ενοψει της νεας τουριστικής περιοδου αλλα και για τη λυση
σειρας προ! Μη ματον
τουρίστες επισχέπτες του κέντρου, είχαν, στις 5 Φεβρουα
ρίου 2018, ο Δημαρχος Αθηναίων %, Γιώργος Καμίνης με
αντιπροσωπεια του Επαγγελματικού Επιμελητηριου Αθηνας
(Ε.Ε.Α.). Επιχε4αλης της αντιπροσωπείας του Ε.Ε.Α. ηταν ο
1ου & A(οδεχανήσου
Αντιστοσφη μετοηση για
τις νέες αντικειμενικές
Αναλυτικά η ανακοίν(,)ση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συμβολαιογράφιχού Συλλόγου
Εφετείων
Αθηνών-Πειφαυ
ενος από
Αν 'αίου & Λωδεχανήσου ενημε
τους δύο Αντιπρόεδρους κ.κ. Νίκο Γρέντζελο και Νίκο | Qov ει τα μέλη του Συλλόγου
του, αλλά και τους νόμιμα
συμμετέχοντες ότι αναστέλλε.
ται η διαδιχασία των πλειστη
ιασμών στα ΕυΙνοδικεία της
πεQ1qEQειας μας, οι οποιοι
έχουν π0r'Qαμματισθεί για τις
Μοσ οβισί:
Η Ελλαδα να γινει και παλι
μια «κανονική» χωρά
ακόλουθες ημερομηνίες
. Τετά!τη 14 Φεβρουαρίου
2018. ΤετάQτη 21 Φεβοουαρίου
201&Επισημαίνεται ότι οι ηλεα
Το αργότερο έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η
Εκδοση της υπονογικής απόφασης για τον διορισμό
εκτιμητων, ακινητον και τη οια τυπο)ση ει
veo ύφος των αντικειμενικών αξιών
Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, θα αρχίσει
να μετρά αντίστροφα το περιθ(όριο των 20 ημερολογιακών ημερών για τη διατύ
διεξαχθούν ηανονικά.
πυοέχετα, για τη διενέργεια
πλειστηQ1ασμών στα Ευγήνοδιχεια της πεQ1φερειας μας,
άδεια από το Σύλλογο, μετά
Το μήνυμα ότι μετά το τέλος
του προγράμματος, η Ελλάδα TQ€πει να γίνει και πάλι
«κανονική χώρα», με
ρινών οικονομικών προβλε
ψεων της Επιτροπής, ερωτ
ηθείς σχετικά με την πορεία
πωση ειστηήσεων, γε
πως έως τις 28 Φεβρουαρίου ή το
αργότερο τις πρωτες ημέρες του Μαρτίου, οι εισηγήσεις
Είναι αυτονόητο ότι η διαδι1 διάθεση της πολιτ
ήνϊκής οικονομιας
υποχρεώσεις, έστειλε σήμερά, από τις Βρυξελλες, ο
απάντησε ότι σήμερα επιβε
βαιώνεται πως η ανάκαμψη
ικών.Το σίριαλ της αναζήτησης
εκτιμητών, μετά από δύο δια
ρισμούς από όλε
χαι κοινος στοχος αποτελει η
στε4ίθηχε απο επιτυχία κου οπως
τροπος
οικονομικων στην
Υποθέσεων Πιερ Μοσχοβισί, ενόψει της επίσκεψής
ρή», όπως δείχνουν και οι
προβλέψεις για το 2018 και
το 2019 (2,5% και για τις δύο
χρονιέ
έρουν αρμόδιε
ιοχών έχουν επιλεγεί τρεις εκτιμητές και για το υπόλοιπο,
n 000
αυοση τους πο)
όλων υπό τις π
Κατά τη διάΟΧεια της σημε οΤελ