Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3691o • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΕΝΟΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»

Ξεκίνησε το έργο
ύψους 800.000 ευρώ
>> ΣΕΛ.3

3Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Οι μαθητές
(ανα)γνώρισαν τον
ελληνικό «πράσινο
χρυσό»

>> ΣΕΛ. 5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Θα είμαι ξανά
υποψήφιος»
>> ΣΕΛ. 6

«Μπλόκο Καλογρέζας
2018»
Ανακοινώθηκαν οι 33οι Αγώνες
Δρόμου στη Νέα Ιωνία

Πατούν φρένο
Τ

ην πλήρη αντίθεσή τους
κατά της μετατροπής
της οδού Φ. Γκινοσάτη
σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, όπως προβλέπει η νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου
Μεταμόρφωσης εξέφρασαν σε
ανοιχτή επιστολή τους ιδιοκτήτες,
κάτοικοι, ένοικοι οικιών και καταστημάτων της οδού Φ. Γκινοσάτη.
Συγκεκριμένα, στη Μελέτη προβλέπεται η μετατροπή της οδού Φ.
Γκινοσάτη σε δρόμο «ήπιας κυκλοφορίας» με μία σειρά παρεμβάσεις
όπως:
1. Αντικατάσταση του οδοστρώματος από άσφαλτο σε πλάκες ή κυβόλιθους.
2. Την ανύψωση του δρόμου ώστε
να ευθυγραμμιστεί με το υπάρχον
πεζοδρόμιο.

3. Την προσθήκη «επίπλωσης πόλης» όπως αναφέρεται, με την κατασκευή ή τοποθέτηση παρτεριών
και άλλων κατασκευών.
Οι ιδιοκτήτες, κάτοικοι, ένοικοι οικιών και καταστημάτων της κεντρικής οδού της Μεταμόρφωσης
τάσσονται κατά γιατί όπως σημειώνουν στην επιστολή τους αρχικά: «Η πρόταση μετατροπής της
οδού σε ήπιας κυκλοφορίας και
κατάργηση των πεζοδρομίων και
της υψομετρικής διαφοράς των
εισόδων των ακινήτων από το
οδόστρωμα, θα επιφέρει και εξάλειψη της μερικής προστασίας
που παρέχουν αυτά στα πλημμυρικά φαινόμενα με άμεσο αποτέλεσμα, τα ύδατα να εισέρχονται
πλέον εντός των οικιών και των
καταστημάτων.»

Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
στο Άνω Ψαλίδι
Τη μελέτη ενέκρινε το
δημοτικό συμβούλιο
Ηρακλείου Αττικής

>>ΣΕΛ. 5

«Ενότητα»
κατ' όνομα
Νέα προβλήματα στην παράταξη
του δημάρχου Νέας Ιωνίας

>> ΣΕΛ. 5

>>ΣΕΛ.2

>>ΣΕΛIΔΑ 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα