Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
- ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4761/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

«ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Ταφόπλακα στη νότια χάραξη

Η ∆υτική
Αχαΐα
σε 4 σελίδες

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: ΣΤΑ 170 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 9-12

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συλλαλητήριο
και στην Πάτρα
ΣΕΛ. 5

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ∆ΗΝ

Τραγικές

οι ελλείψεις στο ΕΣΥ
n Λίστες αναµονής για τις Μ.Ε.Θ. και στα νοσοκοµεία της Αχαΐας
ΣΕΛ. 6

«Αργυρό»
στην ανεργία
ΣΕΛ. 8

ΝΟ∆Ε Ν∆ ΓΙΑ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΣΙΠΡΑ

«Τα ψεύδη και
οι ανακρίβειες»

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ
ΤΗΡΗΣΑΝ
ΤΟ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΕΘΙΜΟ

«Πρωταθλητές»
στο τσίκνισµα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Αντιπαράθεση
στο «κόκκινο»
ΣΕΛ. 7

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Λίγες ηµέρες µετά το περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο της Πάτρας, όπου
τόσο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
όσο και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, µίλησαν για αναβάθµιση υποδοµών
στο Τοµέα της Υγείας, στη ∆υτική Ελλάδα, τα στοιχεία της ΠΟΕ∆ΗΝ, είναι αποκαλυπτικά και συνάµα ανησυχητικά.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η Οµοσπονδία των εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία, κάνει λόγο για πλήρη
κατάρρευση του ΕΣΥ, παραθέτοντας στοιχεία που αφορούν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τις κραυγαλέες ελλείψεις και στα νοσηλευτικά ιδρύµατα της
∆υτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων.

ΣΕΛ. 12

Τα «κουκούτσια»
και το µοίρασµα
ΣΕΛ. 21-27

ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ
ΣΕΛ. 18-19

Συνεπώς διαφαίνεται ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται µόνο για το «φαίνεσθαι» και
όχι για την ουσία κι όλα αυτά σε βάρος των
πολιτών.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα