Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Κ Ι Α Κ Ι Σ
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4566-0,50 ευρώ
"8 Γυναίκες" από
το Γυναικόκαστρο
ΠΟΙΟΙ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ
ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ
Του Θεόδωρου Ε.Παυλίδη
Δικηγορου-Ερευνητή Ιστορίας
γική πρωτογυναικο ν
σελίδα 3
rila με ονο.
μασία mpo.
8 Γυναίκες
(γαλλικά: 8
Femmes)
κοπρον
μιας cmrum.
μένης Ται.
νίας, μιας
αραευω
μοδίας μν.
στηρίου, που
Του Αναστάσιου
Αμανατίδη
0ουοες στις 5
Απριλίου
σελίδα 5
σκευήτου θεατρικού (proo του Ρομπτρ Top i '8 runokrS Kamrpo.brai. To onologuan kpurcmnnla στη ονη ήκαιστην
EMóba.
Η αυτοοργά.
σελίδα 7
ΕΒΕ Κιλ. νωση
κις: Αισιο- τουςΤΟΕΒ
0οςια για
ανάπτυξη πλαισιο Της θεματικής Εβδομάδας
με συνερ. ΝΗΡΕΑΣ: Ολοκλήρωση
γασία-συ- βιωματικών εργαστηρίων
στράτευσ Πρόλ ηταν Εξαρτήσεων
η το 2018
μόνη λύση για
σελίδα 5
ι ια εκπαιοευτικους 1 υμνασιων στο
και Έμφυλες Ταυτότητες
Σελ.7
σελίδα 8