Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26980 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΕΕ: Ανάπτυξη για τρία σννεκή
Συμφωνία για
Συντηρητικώνσκαι τρίμηνα στην ελληνική οικονομία
Στην ατζ νταμ ο κρατων Υια Πρώτη φορά Πό το
Στην ατζεντα η ενισχυση της
Ευρωπαϊκης Ενωσης και η
δημιουργια ευρωπαικου νομι
σματικού ταμείου
Πρύθλευη για 2,5% τα έτη 2018 και 2019
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα
με τις ενδιάμεσες οιχονομικές προβλέψεις για την περίοδο 2017-2018.
Ετήσια αύξηση 8%
στον τουρισμο
ανακοίνωσε η Ε
Κουντουρά
πτύσσεται ξανά», η ένθεση της Επιτροπής
της απασχόλησης. Επισημαίνεται, ωστόσο
«Είναι η πρώτη φορά από το 2006 που
ία αναπτύσσεται για
τρία διαδοχικά τρίμηνα», αναφερει η ixνοισμος των τεσσαΟυν εποχων
ενισχύει το αναπτυξιακό θαύμα» τιτλοφορεί η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro»
το κεφαλαιο του,Q1σμος, στο οποιο καν
πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε
κατά 0,3% το τρίτο τρίμηνο LIAA 3
lancer la Grec sa ver Europe
Για Πατρ[email protected]τισμό με όρους καθημερίνης αρετης μίλησε ο
πρωθυπουργός στην Πάτρα
ν Ελλάδα, σώστε
ς της υπονγού Τονυσμού, Ελενας
Κουντ0UQa, η οποία εκτιμά ότι ο συνολι
e'ανώντας την ομυλία του στο πλαίσιο του 9ου 1 leque
eeornou5 Συνεδρίου για την lloerenAwi Avanre00τηση στην
Ο προθατουργός έγινε δεχτός εν μέσωπαρατεταμένων χε loone σημάτυν στο Royal pahce, όπου με την ομιλία του όλεισε
xa με αίσθηση του πατ οοοοού συμφέροντος, την οδηγούμε ξανά σε ραοπρο rycononj στη περιογή των Βαλοκανίων αλλά χαι
δρίου Διτοής Ελλάδας, ενώ ακούστηχε 20αι τοσύνθημα «έλασηνημέρά της χώρας όχι μόνογια τα οοονομιά στηχεία της χώτησε να πάρουμε όλοι αποστάσεις από την Ελλάδα του χθες και
Παγκόσμια
Τράπεζα
λούνται τον πατυητισμο την ίου ei0α τα ονόματά τους qrov.
κου Λου έχαναν τον πα«Αν χρειάξεται μερο,τώρα,20m η Λατρίδιαπ' όλους μας,
μέχρι χαι τον τελευταίο Ελληνο, αυτό είν ι ένας χρονος,
ως ουβέρνηση και λάθη οάνουμε, χαι παραλείας υπάχουν
ήμερα είνα. η καάλληλη στγιή να σχεδιάσουμε την επό
μενη μέραγι τί δεν είνυάρστοιμόνο οι ouwoi,αλλά είναι θε το ένα τρίτο τον
μεσου ΠΛΟυτου
tou cosmomogo ολη
τοοείας, αλλά με όρους καημεΟενής αρετήg» είτε ο ΑΕΕης Τα
γιατην xiunan ωςπροσφορά20αιως ηθοούχαθήκοντος.naat
τόχα εκεί που οι άλλοι απέτυχαν, εμείς τώρα πετυχαίνουμε» υ
ντας τη φράση του αείμνηστου προέδρου: «Ούτε λόγος βεβαία
avoxpee0ηκε στα θετοά σοχεία της oxoνομίας, στη μείοση της ανεργίας «βαδίζουμε επιτέλους προς το
ραβιάζουντη συνείδησή της, truwt05 και λαμβάνοντας ωσελή.
ματα του δενδοαιοντα Υπάρχει τεράστια&ap00ά στάσης ατέ
ναντι σην πατρίδα, όση μεταξύ ήθους xa1 Λανοργίας, μεταξι
Ost dod tuprocapo οθεσε
ουμε την Ελλάδα
τέλοςτης επιτ οτείο χαιτον nn μονί w»
στις χώρες του
ΟΟΣΑ ο
μεσος
Πλούτος των poionormonompiv
Μεναλύτερο το έλλειμμα εμπορικού
ισοζυγίου το 2017 κατά 14,4%
ρον. Οπρωτας είναι άΕνος χάθε σεβαοού,ο δεύτερος πρέπει να
Ελλήνων το 2014
papers,turoffhore, τον λαδώματος,της δ απλοοής,της εξ000m σης του χρπους, της ιδιοτοίησης του δημοσίου χρήματος,της μίχεοον οι πλασια ηταν τον περασμενο
enzionleavaEtt οντα σε ο raovunq
Χ α άλλην θωρ ό μ Ο ή να re
Ο μεσος πλούτος των Ελλήνων το
2014 ηταν χαμηλότερος από το ενα τριτο
του μεσου πλουτου στις χο Qeg του ΟΟΣΑ
(007ανισμού Οικονομικης Συνε07ασίας
εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2016, παρου
σιάζοντας αύξηση 6,8% χωρις τα πετρε
λαιοειδη παρουσιασε αύ5ηση κατά 180.2
γων σε σχεση με αυτη των εισαγωγων
12,1% έναντι 6,8%), με αποτέλεσμα το
τον ονομάτον τους σε καταλόγους φοοδιαφυγής. Ή να χαταγγελλουν ως πολιτ ήδί ητη α ορά ο μά ντος σε
χα 10ηματ έςδο yo p εςνδ ο EoALE Toi pos
για το συνολο του 2017 το εμπο ικο ελ
λειμμα εμφανίζει αύξηση 14,4%
Παγκόσμιας Τράπεζας (The Changing
Ηέκθεση καταγράφει τον πλούτο 141
σμα τεσσάρων μεγεθών: του φυσικού χε
σοχής
την παρ ητη,σημαίας. Ο τρ n μ είναι pdin 20
93,5 εκατ ευρώ ή 3,4%)
θημερ ής
ετής Συμβολής α βάρητου g to gErg
αγωγών
op opote
στολών ανήλθε στο ποσό των 2.613,3 εκατ
Αλλωστε, όπως διατάνηκε στην ομιλία του, ο τρωθοποοος
αύξηση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα