Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Πέμπτη
Φεβρουαρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6378
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΟΠ ΕΚΑ:
Ποια είναι
τα επιδόματα
καιοι παροΔιπλή δημοσιονομική βόμβα από
αναδρομικά ενστόλων και κρατικά φέσια
δία δολο δυνητική
φωνα με τις εκτιμήσεις
"Βόμβαστα
πλεονά.
μόνο πιάνεται (σ.σ. με
ται να αντιμετωπίσει η κλιση και με την κυκυβέρνηση μέσα στις βέρνηση να βλέπει
δομάδες υπεραπόδοση στο
3,8% του ΑΕΠ)
μετά την απόφαση του
Συμβουλίου της Επκρατείας (ΣτΕ) για το
θέμα των ενστόλων,
αλλά και λόγω των
νέων .δυσμενέστε.
ρων-όρων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών του κράτους
Πάνω από 500 εκατ
ευρώ το κόστος στα
αναδρομικά του ΣτΕ
Το ένα μέτωπο προέκυψε μετά την προει.
δοποίηση του ΣτΕ ότι
εντός 8 μηνών θα πρέ.
πει να αναπροσαρμοστις παροχές |προς ιδιώτες αξίας 3,5
δημοσιονομικές
«μέρα
σε,αναδρομικά
αποδοχές και τις συντάξεις των ενστόλων
όλων. Των Σωμάτων
φανεί αν το ποσό θα
αποδοθεί και αν θα επβαρύνει τα δημοσιονοΚρατική συμμετοχή
τουλάχιστον 2 δισ
ευρώ στα φέσια προς
περιλαμβάνει τον
γανισμό Προνοιακών | |επττώσεις που
μεων και των Σωμάτων
βεβαίως υπάρξει από.
Το δεύτερο μεγάλο
νικής
Αλληλεγμες για την διαπραγ
θα Ασφαλείας για το διά. Φάση εφαρμογής του μέτωπο, είναι αυτό
τωνληξιπρόθεσμων
συνέχεια στην 11 ξεκινήσει αναφορικά στη
οφειλών το τουλευ
2018 και τα μέτρα. ανξενουαρίου 2017. Ova
Ιανουαρίου 2017, ορί
φέρουν ότι η απόφαση
του ΣτΕ (αν εφαρμοσθεί) με βάση την νομοθεσία
δημοσιονομικούς κανόνες, θα πρέπει να
μετρήσει
κατά τον χρόνο/έτος
υπογραφής μίας σχετιδίμετρα Πυθα κλει
μενου ευρύτερου δημοσίου
μ σε!s με
κούρεμα
ορές αποδοχών και συνΠου
υπερεπόπτη το ΔΝΤ,
Και τούτο διότι μποτάξεων
μείων, νοσοκομείων
κλπ) προς ιδιώτες, δη
λαδή προς προμηθευ
τές, συμβασιούχους,
φορολογούμενου και
και σε κόκκινα ρεί να προκαλέσουν προκύπτουν
πιέσεις στον στόχο
ςπλε.
Αρμόδιες Τηγές υπολογίζουν το δημοσιονομικό κόστος ακόμη
δαπάνη
δάνεια
προωθούν
οι τράπεζε
οποίος και σε πάνω από μισό κής υπουργικής από- συνταξιούχους
το παρόν-σύμδισ. ευρώ και μένει ν
Μειωμένεs και υπό
στικάδουν το τεμΪ όρουs οι συντάξεις
στικά τους δάνεια με
κούρεμα,, σχεδιά
τράπεζες σε δανειολ
πτες που αντιμετω
χηρε!as