Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ,
∆ΡΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4760/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Κοµισιόν:
Ανάπτυξη
αλλά µε
µεταρρυθµίσεις

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS: Ο ΠΟΛΑΚΗΣ (ΑΥΤΟ)ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

«Γνώριζε» τους µάρτυρες
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 7

ΠΩΣ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

H Πάτρα
τσικνίζει...
ΣΕΛ. 17

Η σειρά
παρέλασης
των µικρών
Σοκολατορίχτες:
Ζητούν εφόδια
ΣΕΛ. 9-11

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΗΤΤΑ 3-1 ΣΕΤ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

∆εν «ψήνονται»
από τις εξαγγελίες Τσίπρα

Απογοήτευση
και από τη ∆υτική Αχαΐα
ΟΙΚΙΠΑ: Παραδίδουν τα
Σαµαρέικα στους καταπατητές
Και η άλλη (φωτογραφική) όψη
των κυβερνητικών παρουσιών

Πελετίδης: Άνθρακες
ο θησαυρός,
επιβεβαίωσαν
τις εκτιµήσεις µας
Μαρλαφέκας:
Ικανοποίηση για
το λιµάνι, ανησυχία
για το τρένο
Μαυραγάνης:
Ανέτρεψαν ήδη
τις ανακοινώσεις
τους

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Ξαφνικά το πολιτικό σκηνικό έγινε θυελλώδες, µετά την υπόθεση της φαρµακευτικής Novartis. Κι όλα αυτά µια ηµέρα
µετά το µεγαλειώδες συλλαλητήριο στο
Σύνταγµα κι ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι
διαπραγµατεύσεις για το Σκοπιανό.

Τραχήλη:
Ηταν σύµπλεγµα
καλών...
προθέσεων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση φοβούµενη
το «καµπανάκι» των διεθνών αγορών, ακύρωσε την προγραµµατισµένη έξοδο για
επταετές οµόλογο και εφόσον η αναταραχή αυτή συνεχισθεί, είναι πολύ πιθανό
να ακυρωθούν τα σχέδια της κυβέρνησης για «εξιτήριο» από το µνηµόνια το
καλοκαίρι.

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ
ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ

Aποκλεισµός
της Ολυµπιάδας
n ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:
ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΣΕΛ. 21-27

Ένα ακόµη
στοίχηµα...
ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ
ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.
ΣΕΛ. 3

ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ
«ΜΑΪΜΟΥ» ΤΡΟΧΑΙΑ

Ελεύθεροι
µε όρους
ΣΕΛ. 5

Οι δηµοσκοπήσεις έδειξαν ότι η διαφορά υπέρ της Ν.∆. δεν µειώνεται παρά
τις προσπάθειες που έχουν γίνει, οπότε
φαίνεται να αναζητείται άλλο πεδίο επηρεασµού της κοινής γνώµης και η (εσπευσµένη) επιλογή της Novartis ίσως είναι
βολική.