Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

11oC, 12.00

14oC, 8.00 μ.μ.

10oC - Υγρασία 75%-100% - Άνεμοι: ΝΔ 3 - Ν 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:22 - Δύση ηλίου: 17:56

€0.80

ÁíáðôõîéáêÝò óõãêñßóåéò Êåñêýñáò - ÐÜôñáò
Συγκρίνοντας τον λόγο του πρωθυπουργού στο συνέδριο δυτικής Ελλάδας, την Τρίτη, με ‘κείνη στην Κέρκυρα, η πρώτη εκτίμηση είναι πως
οι τοπικοί παράγοντες ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι. Κι έτσι τροφοδότησαν τον Τσίπρα με πιο χειροπιαστά πράγματα. Ένα εξ αυτών,
που εδώ λανθάνει κάθε συζήτησης, είναι το ζήτημα της φτηνής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Μέχρι πρότινος, η Κέρκυρα συμπεριλαμβανόταν σε όλες τις χαράξεις αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Ανατολής - Δύσης. Σε όλες. Έτσι που ευλόγως πίστευε κανείς πως, δεν
μπορεί, θα βρεθεί τρόπος να τροφοδοτηθεί και το νησιωτικό σύμπλεγμα. 3 >>

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4584

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ÄéáöïñÝò & ïìïéüôçôåò




Παραλιακό μέτωπο Ξεκίνησαν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις
Φυσικό αέριο
Σκουπίδια

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΠΑΤΡΑ. Ο λόγος της παράθεσης αποσπασμάτων από την καταληκτική ομιλία του πρωθυπουργού είναι η συγγενής φυσιογνωμία των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων, γεγονός που παρακινεί για συγκρίσεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που
πιστεύουν πως είτε λόγω της αποπεράτωσης του ΤΑΡ...
Σελίδα 5>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι εκδηλώσεις άνοιξαν την Τρίτη με παραδοσιακούς χορούς από τον χορευτικό σύλλογο Λευκίμμης “Φαέθων” και
ακολούθησαν ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σινιών στην πλατεία Δημαρχείου San Giacomo. Ύστερα ήλθε η ώρα του Κρασοδικείου! http://www.enimerosi.com/details.php?id=18572

ÅðéóôïëÞ ôùí îåíïäü÷ùí
óôïí Ðñùèõðïõñãü ãéá ôç
ìåôáöïñÜ ôùí óêïõðéäéþí ¸íá íôïêõìáíôÝñ
7 >>

Ï ÏñÝóôçò
áðü ôïí ÏÖÁÌ
óôçí Remier League
9 >>

ôçò ÅÑÔ 2 ãéá
ôá 20 ÷ñüíéá ôçò ôæáæ
óôï Éüíéï ÐáíåðéóôÞìéï

15 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα