Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4565-0,50 ευρώ
Οι άριστοι της Παιονίας βραβεύτηκαν
στη Γιορτή Γραμμάτων και Τεχνών
Βεργίδης
Πειραιώς:
Μην κλείσετε !
το Χέρσο |
σελίδα 3
Εκδηλώσεις Συλλόγου Στενημαχιτών
για τον Άγιο Τρύφωνα
Παονίας. Στην τελετή Apa
ώτηκαν για τις επιδόσεις Tou So" ard poroe opiortoaarTES μα0ητές Γυμναοίων και Μυκεών
της Δο p00tOS o 5 t TTP i o mos της Ιερός NiTP ir ing ro μένιοοας, Πολυκάστρου & Αξιούπολης od ώς η εκδήλ ο η Yive.
ται προς Τιμήν Tuw Tps ov 14 opy ών κο έχει κο ησκευτικό χαρακτήρα. Επίσης στην Τελετή Tap pap αν Διευθυντές τα
σηολείων και εκπαδευτικοί και πλοος Υονίων κοο μο0ητουν των σχολείων του Δήμου.
τίζουν τα
διαρκή
σελίδα 7
Με συντονιστή τον εκ Γρίβας καταγόμενο φοιτητή Δημήτριο Μίσκο,
ομάδα εθελοντών διοργανώνει νέα κινητοποίηση
18 Φεβρουαρίου: Συλλαλητήριο
για τη Μακεδονία στους Ευζώνους
"ναυάγιο"
της εξωτεουχής μας
πολιτικής
Του Γιάννη Αλίρη
Σελ.3
σελίδα 6
Θα γίνουμε
σοβαρό
4:00-''|
Γρηγόρης Κυριακού
Γραμματέας Ν.Ε. ΔΗΜΑΡ Κιλκίς
σελίδα 11