Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26979 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Δωροδοκίες
«Βουτιά θανάτου» νια τα
εκατ. ευρω σε
κρατικους
αζιωματουχους
στη Οικογραφια
της Novartis
έ νη χρηματιστηρια
1 εΠενοντες στρεφονται στα ασφαηη καταφυγια
α μεγαλύτ
ϊκά χρηματι
με απώλ
ντας στους επενδυτές άλλες
EQ1που 50 εκατ. ευρώ παράνομων
δικογραφία που εστάλη στη Βουλή για
την υπόθεση της Novartis, σύμφωνα με
εισαγγελικές πηγές. Οπως αναφέρουν, η
τήσουν τα παρα οσιαχα χα
πωνυχού
πρόσωπα που διαβιβάστηκε
στη Βουλή πεQ1λαμβάνει 20
από τ
έλλειψη
επαρκους τεχνικης
επαΥΥεηματικης
χωρούσαν περίπου 2%. Τα
μελλοντικά συμβόλαια στην
11 a 1 0 ευσης
Ελλάδα στο
ε11 1 κεντρο
Μίχαλου
να υποχωρούν, καθώς χαι τ
τουσ. δολάρα από τις αποτιμήσεις-eeKOQ που είχαν σημειώθεί μόλις οκτώ ημέδικό τους καλύτερο ξεκίνημα από την αρχή του έτους ξεθώριασε γρήγοα παγκοσμια χρηματιστηQ1α εκαναν
βουτιά σήμερα (σ.σ. Τρίτη), για τέτα!τη
ην ανάγκη ενίσχυσης της ελληνι- Οι Ρώσοι μενιστάνες έχασαν 2 δισ. δολάρια μετά την πτώση
ελληνο-γε!μανικών επιχει!ηματιχων σχε
σεων ως εργαλείο για
μειωση του φαινομενου
Η μεγάλη πτώση, που σημειώθηκε την
Δευτέ!α στο Χηματιστή!ιο της Νέας
Υόρκης, επηρεάζοντας τις ευρωπαϊκές
τον Dow Jones
ρος κάτοχος του μειοψηφικού πακέτου της
«Nornikel» και γνωστός σε όλους Ρομάν
Αμπράμοβιτς, ο οποίος την Αευτέρα eywe
πλουσιότερος χατά 6,9 εκατ Δολάρια και
LetterOne
συνιδιοχτήτης
573 εκατ.
0ωσικής
και ασιατικές χQηματιστηριακες αγ0Qec
ευρώ μειώθηκαν προκάλεσε σημαντικές απώλειες και Ρεκόρ δεκαετίας και δεύτερη καλύτερη
ληξιΠρόθεσμες
στους έφθασαν τα ατομμυ δολάους, οι
επίδοση εικοσαετιας για τη διακινηση
εμΠορευματοκι ωτιων στο ημανι της
Θεσσαλονίκης το 2017
υποχρεώσεις
Δημοσίου Προς
πως φαίνεται από τον κατάλογο
Bloomberg Billionaires Index (BBI), που
ιδιωτικο
Δεκέμβριο
δημοσιεύει το πράχτορείο Bloom ber
ανθρώπων του κόσμου ανανεώνεται χαθή
μερινά με βάση τις ενδείξει ς των δεχτούν
τομεα
Pex0Q δεκαετίας στη διακίνηση εμποΑναλυτικότερα, αυξηση της τάξης του
16,74% σημειώθηκε το 2017 στη διακίνηση
καλύτε!η επίδοση της εικοσαετίας, πέ
το 2017 ο Ο07ανισμός Αιμένος Θεσ
σαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.), παQά τα προβλή
ακρογροορκης, ό
μυριούχοι που αναφέρονται στον κατά
ωχύτε
401.947 TEUs (σ.σ. μονάδα μέτρησης
ευρώ σημείωσαν οι ληξιπΟ)θεσμες υπο
χ!εωσεις του κράτους προς τον ιοιωτικο
ημαντικη μειωση κατα
Στον εν λόγω χαντεινε QS προσεγγισε
τα όρια χω!ητικότητας του Σταθμού Ε
στα, η διακίνηση xo
ων ειακών
στιγμή υπάρχουν και τα
ονόματα 27 Ρώσων δισεχατομμυριούχων
(2008-2017) χαι τη δεύτερη χαλύτερη επί
δοση της 20ετίας μετά το 2007, Σημαντικ
αύξηση παρουσίασαν η διακίνηση trans!
μπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ)
ων τα περιουσιακά στοιχεία
φώθηκαν στα 2,567 δισ. ευρώ, από 3,140
δισ. ευρώ που ηταν τον προηγουμενο μη
Σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά
στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η ε
ιρεία, σημαντική αύξηση επετεύχθη και
των 25 σύμφωνα με τις εκτιμήσ
ευτέρα μειώθηκαν
μπορευματοχιβώτια (14,46%). «Ογκος
διακίνησης άνω των 400.000 TEUs προσεγγίζει τα όρια της υφιστάμενης χωρητι
κότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτί
για δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους αυ
ι από
Γενικής Κυβέρνησης που δόθηχαν στη δη
ι στη διάρκεια της χρήσης υπήρξαν δια
οσιότητα.
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης ήταν ο
μεγαλο
λίξεων σε ορισμένες βιομηχανίες της πε
φόρων 2 AIA
ι ο μεγαλύτ
χρεμείς επιστροφές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα