Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
θανάτου
ελεύθερο
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5465
Τιμή φύΑ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Αποκριά 2018
στην πολη της Κοζάνης
συνερνασίας νια
το Γεωηύρκο Γρεβενών
e-Δημόσιο
Σελίδα 17
εως το τέλος του 2018
Το αργότερο eos 31/12/2018
υπουργεία, δήμοι και γεν κότερα
όλοι οι φ0peis του δημοσίου
θα ηρέπει να διακινούν
τα έγγραφα του$ ηλεκτρονικά
με χρήση nponyué ων Ψηφακών
από εγκύκλιο του υΠουργείου
A. ΜακεδονίαΣτην Βουλή
οι ζημίες των αγροτών
και κτηνοτρόφων του 2017
ΕΛΣ Κοζάνης:
Αποτελέσματα
Σαββατοκύριακο,
Κατατέθηκαν
α Ψηφοδέλτια
α τιs εκλογ
75 unehpa σε névE
All0up ΕΙΣ
Σελίδα 24
Ανεργία (και) λόγω
έλλει μης δεξιοτήτων)
Να αυξηθεί η ηαρεμ
κότητα του Εργατικού
κέντρου ΚΟάνης σε εργα
σιακά θέματα όηως
Το Πρόβλημα υτήρχε, υτάρχει κα. Το χειρότερο, δογ
κάνεται. Δεν ενδημεί μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελ
λάδα έχει δραματικές διαστάσεις και θα λάβει ακόμη
δραματικότερες αν δεν αναληφθείουστη ματική δράση
για την αντιμετώπισή του. Το περιέγραψε την Πέμπτη
μιλώντας σε σχετική ημερίδα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ e.
σίας και αναχαίτιση των
απολύσεων θα πρέπει να
βρίσκονται μεταξύ των
στόχων της νέας διοίκ
σης του Εργατικού Κέν.
τρου που θα προκύψει από
τις εκλογές που θα
Φέσσας:
ματοοηθούν την ερχ
To n ράδοξο είναι-είπε σε μια an°στροφή της ομιλίας
του-να υπάρχουν ένα εκατομμύριο άνεργοι που δεν
βρουαρίου 201
μπορούν να βρουν εργασία και, ταυτόχρονα.
συνέχεια στη σελίδα 3/