Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 07.02.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5969
Οι τοποθετήσεις των ομιλητών
Η αινοτομία αλλάζει την γεωργία
Αυξημένα έσοδα αι επιμήκυνση της τονοιστικής πέριόδου
Ξενοδοχεία: Μεγάλασε η «τονοτυ» εσόδων
Αυξημένα έσοδα και επιμήκυνση της τουριστικής περ-1
Ν.Χουντής.
Τροπολογία
των πολίτιχων
για τα ο ινα
δάνεια
ου αποτυπώνουν τα στοιχεια τεταρτον τριμήνου του!
2017. Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
, η μεγαλύτ
Περισσότερο από 8% αύξησαν τα έσοδά τους το 2017
τα ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα, χεφαλαιοποιώντας με
αυτό τον τρόπο τη νέα άνοδο της τουριστική κίνησης,
η οποία χαταγράφηκε τη χρονιά που έφυγε
Η Ευφωομάδα της
GUE/NGL,
χαράκτηρίζει
Ενδείξεις ανά αμψης αλλά
και προκλήσεις βλέπει το
INEMY-ΕΣΕΕ
Τα σχετικά στοιχεία προέρχονται από την Gbr
Consulting, η οποία εξειδιχεν εται στην παραχολούθη
ση χαι ανάλυση μεγεθων των ελ λήνυχων ξενοδοχείων
και αφορούν στο τέταρτο τοίμηνο χαι τ
των κόκκινων δανεί
την ΕΚΤ και
χράτη-μέλη, ως επίθεση σ
θεμελιώίες δικαίωμα στέγατου
Με πρ)τοβουλία του ευρωβου
Νίκου Χουντή, η EuQe)ομάδα
της AQ1στεQdc κατέθεσε τροπολογία στην Ετήσια Έχθεση
του EuQ(1)παϊκού Κοινοβουλίου για την EuQo)παϊκή Κεντουχή TQάπεζα, η οποία:
«..exp0ίζει αποδοκιμασία για
το γεγονος οτι σε πολλα xQατη
μέλη, οι πQ0σπάθειες μείωσης
Σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπη!εσιών της ΕΣΕΕ, οι κυριότερες οικονομι
κές εξελίξεις κατά το τελευταίο διαθέσιμο τοίμηνο του
éTOUS
ελληνική οικονομία εν γένει, συνοψίζοντου ως εξής
των μη εξυπη!ετούμενων
δανείων στο τ!απεζικό
συστημα ειχε ως αποτεh'εσμα
την προσβολή του θεμελι(000υ δικαιώματος στη στέγαση,
με αποτέλεσμα χιλιάδες νοιλο
τον Γανουα0LO
τόσο στον
του Εμπορίου όσο και
1ον προτο μήνα του ετους
Ειδικότερα, τον Τούτο μήνα
ενίσχυση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία αλλά και σε ετήσια
βάσι. Εντούτοις, προβληματισμό προχαλεί το γεγονός
' κεφαλαίου υποχώρησαν σηχοιτικά με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και σε σχέση με
χνουν, ή να ζουν υπό τον
κίνηση καταράφει πτώση
3,2% στο ίδιο διάστημα
λάγω της μείωσης στην προσφερόμενη ποσότητα εγχώοιων πτήσεων
Το ΔΙΕθνες Αεροδρόμιο των
Αθηνων ανακοινωσε αυ
της συνολικής επιβατικής
κίνησης ηατά 6,5% σε ετήσια
εκατ. επιβάτες.
φόβο του να χάσουν, τ
ι οι επενδώσεις
Η εγχώρια κίνηση καταρα
φει πτώση 3,2% λάγω της
ποσότητα εγχώριων πτη
Ωστόσο, η διεθνής κίνηση
Στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2017 το
επίπεδο των τιμών (ΕνΔΤΚ) παρέμεινε υποτονικό σε
11 EuQ00μάδα της Αριστε!άς,
GUE/NGL, χαQακτηρίζει τις
μειωσης στην προσ 4)ερομενη
ετήσια βάση αλλά αμετάβλητο σε μηνιαία.
ινων δανείων των
τQαπεζών από την ΕΚΤ και τα
τη-μέλη, ως επίθεση στο
θεμελιώδες δικαίωμα στέγακαταγράφει άνοδο 12% σε