Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

13oC, 12.00

17oC, 8.00 μ.μ.

15oC - Υγρασία 63%-98% - Άνεμοι: Ν - ΝΑ 4 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:23 - Δύση ηλίου: 17:55

€0.80

Ðñïûðüèåóç ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí óêïõðéäéþí åêôüò
Η επιμονή της στήλης στην υπόθεση των σκουπιδιών δεν γίνεται από αμηχανία. Ίσα, ίσα εκφράζονται φόβοι ότι η πρόσφατη, ιστορική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και η παραταξαική ομοψυχία που εκδηλώθηκε για το θέμα, απειλούνται από τη φύση των γεγονότων.
Σωστά ο δ/ντής του ΔΙΑΔΥΜΑ στην Κοζάνη περιόρισε την αισιοδοξία του εκπροσώπου της δημοτικής Αρχής, Γ. Παντελιού, λέγοντάς του
ότι η μεταφορά των σκουπιιών εκτός Κερκύρας προϋποθέτει την υπέρβαση του υφισταμένου ΠΕΣΔΑ για λόγους ανωτέρας βίας, ήγουν δηλ.
έκτακτης κατάστασης. 3 >>

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4583

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Äçìïðñáôåßôáé ç ÓðçëéÜ



Φορέας ο ΟΛΚΕ Λίγα λόγια για την επερχόμενη πτώση...
Παρακολούθηση,
Τεχνικές Υπηρεσίες
της Περιφέρειας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για κάθε τι έρχεται
κάποια στιγμή η ώρα του. Έτσι
και για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Σπηλία, έφθασε η ώρα της αποπεράτωσης και της απόδοσης του στην
κερκυραϊκή, τουριστική αγορά.
Υποδομή θαλάσσιου τουρισμού
και μάλιστα σ’ ένα από τα πλέον
προνομιακά σημεία του νησιού.
Σελίδα 5>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 -2013, απεντάχθηκε διότι υπήρχαν εκκρεμότητες στο φάκελο του έργου,
(πρωτοφανές!) στη συνέχεια η σημερινή περιφερειακή αρχή ενέταξε το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,814,600 €. Το έργο και πάλι δεν έγινε (!) και η Περιφέρεια αναγκάστηκε να το διατηρήσει ακόμα δύο χρόνια
στο ΠΔΕ.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 8 >>

Óå ëáúêÞ óõíÝëåõóç êáëïýí
ïé óýëëïãïé ôïõ Ôåìðëïíßïõ

5 >>

7 >>

ÓõóêÝøåéò ôçò
¸íùóçò ãïíÝùí
& êçäåìüíùí
ãéá ôïí íÝï
ó÷ïëéêü ÷Üñôç

Η γυναικεία
χορωδία Κορυφώ
αυτοπαρουσιάζεται

11 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα