Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Στην αναδιάταξη των δυνάμεων
rou Λιμενικού Τα τελευταία Τρία
χρόνια' αναφέρθηκε ο υπουργός
Ναυπλίας Παναγιώτης Κουρου.
ΠΡΟΤΟΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Πρωτεύοντα ρόλο στην Παραγυγική σνοουγκρότηση της χώρας
μπορεί να παιξει ο αγροτικός Τομέας,», επισήμανε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Για την διεύρυνση Των σχέσεων με
Τις ΗΠΑ αναφέρθηκε ο υπ. Οοκονο.
μίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπα.
δημητρίου, επ σημανοΤος mag
αποτελεί ευκαιρία η ΔΕΘ για Τις Αμε.
ρικανικές Επενδύσεις. Σελ. 5
ντικές εππιχίες.
Σελ. 4
.Σελ 7
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 . Αριθμός φύλλου 886
0,50 ευρώ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΤΙ ΕΙΩΣΕΙ ΤΑ ΣΥΛΛ .
# ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ KANNIKON
11 # ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
H PhilipMons!nternational Kan naποιημένες αηέναντι στο παράνομο
εμπόριο καπνικών προϊόντων επισήμανε ο πρόεδρος και δ.σ. tr ς Παπαστράτος Χρήστος xapnavriδης στην
τελετή υπογραφής της συμφωνίας για
τη δωρεά πέντε ταχυπλόων σκαφών.
«Η ανάπτυξη της FF Cosmetics, euΥατρικής του Ομιλου FF Group, ση.
μεαυνα μαραγδαία ανοδική πορεία.
εν τη γενέσει της, μέσω της στρα.
τηγικής ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της»,δήλωσε, ο διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου Τζώρτζης
Υπέκυυμε στις πιέσεις, πτώση
άνω του 6% για την Εθνική
Σελ. 10
# ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για όλους εμας στη Pfizer Hellas,
η ΕΚΕ δεν αποτελεί απλώς μια τυπική υποχρέωση, αλλά καθήκον τό.
Πιστός στη στρατηγική του να δη.
μιουργεί αξία για την ελληνικη κο
νωνία και την ουκονομία, συνεχίζει
για δεύτερη χρονιά την υλοποίηση
του προγραμματος Ετορικής YnEUθυνότητος ο ΟΠΑΠ. με τον Υενικό
διευθυντήεταιρικής Επικοινωνίας
ΟδυσσέαΧριστοφορου.Σελ. 6
λά και ως ενεργών πολιτών», δή.
Αυσε , ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της εταιρίας Ζαχαρίας
Ραγκούσης.
.Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr