Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
r. ΤΣΙΡΩΝΗΣ
τις αγροτικες
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΤΕΣΊ
οντα σε
ANHAEAKOE-ZAKYN8OT
ΠΑΤΡΙ
θα νικήσει
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Apub.άς φυλλου 40514
Η Β ΑΡΧΑΙΟΤΕΡ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
, ΠΕΡ ΟΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΟΡΓΑΜΟΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΥΡΓΟΥ
Η ΗΛΕΙΑ απαιτεί
και ελπίζει
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΣΚΑΗΣΗ
Kuguo ri [email protected] 2018
ς 600
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ
Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΟΟΥ
KOTon0YAAF ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
16-41
01 Προτάσεις της Περιφέρειας
και των εφτά δήμων
ΧΡΥΣΟΡΑΜΑ
ΕΙΣΤΗΡΙΟ
Ελαιουργία
ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
SUPER
SALES
ΝΕΟ ΓΕΟηΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
αλλιοηουλο
rmilwortu
Ανακοίνωση
Διαθέτουμε χύμα πυρηνόξυλο
Παραγωγής μας εσοδείας
2017-2018 άριστης n0ιάτητας
χωρίς uygooia και ξένες ύλες
l. ΚΤΕΟ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑθΑΝΑΣΙΟΣ
1.00istante
ο τόνος txu ρίς ΦΠΑ)
Tgt.orm" 27, nuprocitic,ες. Τηλ 21210 26 729
i93 981 E77-65T 554717
ΣΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΤΟΥ AEPQLPOMICY ANAPABLAAI
Ayywapa nupyou Ηλείας
TnA. 2621301930
HA 26230 54071 KIN 6932 539 912