Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ειδικό
ένθετο
αφιέρωµα

ΜΙΛAΝΕ: Π. ΣΚΟΥΡΛEΤΗΣ, Γ. ΣΤΑΘAΚΗΣ,
∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡIΟΥ, ∆. ΤΖΑΝΑΚOΠΟΥΛΟΣ,
Λ. ΚΟΝΙOΡ∆ΟΥ, κ.ά.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Εξαγγελίες
και «αγκάθια»
n «ΠΑΡΕΛΑΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ,

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΣΙΠΡΑ

n ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ,

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΕΛ. 5

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΥΡΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ «Γ»:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4757/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»:

«Η κυβέρνηση εισέπραξε
το ηχηρό µήνυµα της κοινωνίας»
n ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ∆ΕΞΙΟ ΚΟΜΜΑ ΕΚΤΙΜΑΕΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ν∆
n ΣΤIΣ 19:00 ΣΤΟΝ «ΑΣΤΕΡΑ» ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟ∆Ε
ΣΕΛ. 3

«Μ’ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΠΟΡΙΑ» ∆ΙΑ∆ΗΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ραντεβού

στο Σύνταγµα!

n Βαρόµετρο εξελίξεων, το µέγεθος και
η δυναµική του σηµερινού συλλαλητηρίου
n «Φρούριο» η πρωτεύουσα, επί ποδός
όλες οι αστυνοµικές δυνάµεις
n ∆υναµικό «παρών» από την Πάτρα, δεκάδες
πούλµαν αναχωρούν το πρωί
n Ποια είναι η άποψη των βουλευτών Αχαΐας
ΣΕΛ. 6, 7

ΑΠΟ «ΝΤΟΥ» ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Νέο σχήµα
στην τοπική ηγεσία
Ο Γ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ,
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο Ν. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΣΕΛ. 20

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 55ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΣ

ΑΘ ΛΗ ΤΙΣ Μ ΟΣ

Τραυµατίστηκε
λιµενικός

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (15:00)

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ BABY RALLY
ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ

«Άρχοντας»
και στον κάµπο

Επιστροφή στα «τρίποντα»

ΣΕΛ. 20

Καρναβάλι σε... Καπνός... αξίας
ποδήλατο
20.000 ευρώ
ΣΕΛ. 8

ΛΑΡΙΣΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 81-89

ΣΕΛ. 20

n ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΛΕΥΚΑ∆Α: 72-56

ΣΕΛ. 21-27