Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5463
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
r. Ζεμηλιάδου: 6 δις θα χαθούν
για τη Δυτ. Μακεδονία
σε 7 χρόνια!
Σελίδα 1
Γεώργιος Κασαπίδης Βουλευτής Ν. Κοζάνης:
Εκπρόθεσμα
ξεκίνησε η καταβολή
των αποζημιώσεων
στους γεωργους
mel κατασχέσεις
από τις ζημιές της Ανοιξης του 2017
Σε 2,8 εκ. Τραπεζικούς λογαριασμούς
Σελίδα 11
Αηληρωτο EN DIA και
ρόρο εισοδήματ0s άφησαν
οι φορολογούμενοι
Νοικοκυριά και επαγγελμαties
νιώθουν την ανάσα
των εισπρακτικών μηχανισμών
και βιώνουν τον εφιάλτη
των καταοχεοεων
Δ.Μακεδονία-Σ.Ραπτόπουλος.Α.Ε.Δ.ΔΑ:
Πως θα προχωρήσει
ΤΟ Φυσικό αέριο
tous λογαριασμού
B, Εθνική-Μπάσκετ:
Τον ΓΑΣ Χαλκηδόνας
Trol κλάδύμε'
την μεγαλύτερη
φιλοξενεί ο Γ.Σ. Ελίμειας
αμοιβή
και ήτηση
στην χώρα
Ο ΣΕΒ στο εβδομαδα
Σελίδα 24
Περιχαρακώνουμε
δελτίο για την πορεία
οικονομίας mp0υσιάζε
Ενδιαφέροντα στοιχε
η αγορα μισθωτής ερΗ γλώσσα δεν αλλάζει με νομοθετικές ρυθμίσεις και
διεθνείς συμφωνίες-ιδίως στις ανοικτές κοινωνίες
και υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Πολύ περισσό.
τερο, καμία διεθνής συνθήκη δεν μπορεί να επιβάλει
σύνορα ανάμεσα στις γλώσσες. Δενμπορεί, δηλαδή
να εμποδίσει τη μετάφραση ενός όρου από τη μία
γλώσσα στην άλλη, ούτε και να επβάλει την εισα.
Υωγή ενός δυσπρόφερτου ξενικού όρου από τη μία
°μέσος μηνιαίος μι
08ός (μαζί με τις εισφοάμηνο του 2017 σε 1.184
και μαζί με τις εισφορές
γλώσσα στην άλλη
ευρώ (+0,5% από nepu
Και όμως, αυτό εαχειρείται από την κυβέρνηση ή
τουλάχιστον αυτό παρουσιάζεται εδώ και μερικές
εργοδοτών, σε 1.567
μέρες να είναι η επιλογή της κυβέρνησης
συνέχεια στη σελίδα 4