Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Φεβρουαρίου2018
Ape,φύλλου 6957
Τμή Φύλλου 015
ΚΩΔΙΚΟΣ
Αναλυτικό πρόγραμμα! Επίσημη ανακοίνωση ΑΣΕΠ
των εκδηλώσεων
«Απουκρά 2018
στα Γρεβενά»
8-19 Φε1e0Uaeiou
Δέκα προσλήψεις
μόνιμων υπαλλήλων στο Αήμο Γρεβενών
Το δρόμο για δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
τήρε η 302018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ
για προσλήψεις 8.166 εργαζομένων
Όπως αναφέρει το ΑΣΕΠ σε
ανακοίνωσή του, οι παραπάνω θέσεις
αφορούν τακτικό προσωπκό και
προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
πανεπιστημιακής, τεχνολογικής,
δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής
εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές
υπ ρεσίες των δήμων, συνδέσμους
και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
αυτών καθώς και σε νομικά πρόσωπ.
ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ.
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 10
Συνθήκες |
φτωχειας
Γρεβενά:
«Εξυπνα
σπίτια
Μπάσκετ ΕΚΑΣΑΥΜ. :
Το Πρόγραμμα
Μία στις τέσσερις οικογένειες 1 του Σαββατοκύριακου ηλικιωμέ.
ζει με τον φόβο ότι θα χάσει
το σπίτι του
Συνέχεια στην 20
Σε 15 στίτια, ισάριθ
ν ηλικιωμένων
ήμο Γρεβενών, που
ιμετωπιζουν πρ
ματα Υγείας
διαβιούν μόνοι τους
τοποθετηθεί το
πόμενο διάστημα,
ειδικός εξοπλι
αι τα συστήματο
υποστηριζόμενης
διαβίωσης.
Συνέχεια στην 11
Συνέ, La
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
μέρα κοντά lovarvav on