Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 03.02.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5967
Ποιες είναι οι προβλέψεις για τιμές ακινήτων
Όλο το δυσμενές σε άουο για τα stress tests
Ποια είναι τα τρία σενάρια για την επόμενη ημέQα
«Δεν μας χαρίστηκαν στις παραδοχές για τα ακίνητα. Έ07ο της Fraport
κυρίως τα εμπορικά», τονίζουν υψηλόβαθμα στελέχη Greece ανέλαβε η
τραπεζών. Γιατί εμφανίζονται αισιόδοξοι για διαχει- Space Hellas
ρίσιμο αποτέλεσμα. Ποια είναι τα τρία σεναια για Την υλοποίηση έ
την επόμενη ημέρα
EUROPEAN CENTRAL BAN K
EUROSYSTEM
Greece,
Hellas, σύμφωνα με σχετική
Με όπλο τους ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής
βάνει την ανάπτυξη ολοκληρω
νου συ
επάρκειας που σήμερα κινούνται μεταξύ 15% και
πρόσβασης (Access Control
18%-σε σχέση με τους αντίστοιχους που είχαν System-ACS) αι συστήματος
διαχείρισης βίντεο (Video
Εκτός ούθμισης 6 στους 10
οφειλέτες του ΕΦΚΑ
w.re'.en
οποία περιείχαν
των στοιχειων του
στα τεστ αντοχής του 2015, τα
και στο εσαρισμα της ποι
ενέργητικού (AQR)-μπαίνουν στη μάχη των
tress tests οι ελληνικές τράπεζε
Σύμφωνα με την ανακοίν
για την εποπτεία των συστημά
εΑΕγχου στο χεντοικο χτιριο της
ι ένα κέντρο
συστηματων σε τοπιχο επιπεοο
αθούν σε αεοται.
Στα 31 δισ. ευρώ ανέρχονται τα χρέη προς τα ταμεία,
όπως καταγράφονται στην τελευταία για το 2017 του
ηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφα
Οφειλών. Μάλιστα, και εν αναμονή της ενεργοποίησης
της ρύθμισηS με τις έως 120 δόσεις, τα στοιχεία δείχνουν
ότι το 62,2% από αυτούς που εντάχθηκαν σε μια ρύθμιση
Νέα «Βουτιά»
ια το Bitcoin
Στο χαμηλότερό επίπεδο
ο χέντοο
χαι το κέντοο ελέΥχου του αερΛΕΙΤουογουν 24 ωρες το εικοσιαυτές που Ψηςίστηκαν στο παρελθόν, τελικά δεν
ευθύνη της απομακρυσμένης
ηαταφεραν να παραμεινουν σε αυτην
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι οφειλέτες που βρίσκον
To bitcoin, το μεγαλύτερο
κρυπτονόμισμα στον κόσμο,
υποχώρησε καί σήμερα, Πέμπτη, κατά 9% στο χαμηλότερο
επίπεδο από τα τέλη ΝοεμΟίου, καιώς η απαγόρευση
στο Facebook των διαφ.
ημίσεων για χρυπτονομίσματα χου. οι αυξανομενες αντδράσεις των Ουθμιστικών
Αρχών για την αγο&ά Ψηφ_
Ίαηών νομισμάτον δημιουοΣτο χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου Bitstamp. To
bitcoin υποχώρησε έως τα
9.165 δολάρια, σημειώνοντας
πτώση άνω του 50% από τα
uutnux επίπεδα τον σχεδόν
20.000 δολαρίων που κατέγ αψε τον Δεκέμβαο. Το νόμι
σια εχει υποχαοησει πανω
από 26% από τον περασμένο
μήνα, καταγραφοντας τη χει00τοη μηνιαία επίδοσή του
αο τον
διαχείρισης των λειτουργιών
σε κάθε ενα από τα δεκατέσσερά περιφερειακά αεροδρόμι
για τα συστήματα ACS και
VMS. Με βάση την αρχιτεκτοvix
τον, όλες οι απομαχουσμένες
τοποθεσίες θα είναι δυνατόν να
ι σε ρύθμιση την οποία εξυπηρετούν ανέ
71.048. Άλλες 27.491 ουθμίσεις éχουν ολοκληρωθεί.
Εκτός ούθμισης έχουν βρεθεί 162.658 οφειλέτες, που
αρχικά εντάχθηκαν αλλά στη συνέχεια σταμάτησαν να
εΕυπήρετούν τις δόσεις της ρύθμισης.
Έτσι, συνολικά 261, 197 οφειλέτες εντάχθηκαν σε κάποια
ρύθμιση, όμως μόλις 98.539 κατάφεραν είτε να αποπ
ίασης των συστημα
να παρακολοτο συνο/ο της οφειΛης ειτε να συνεχι
πληρώνουν έγκαιρα τόσο τις δόσεις όσο κα. τις τρέχου
σες εισφορές, με αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις τους να παρα
ποαγματικό χρόνο από τους
χειριστές στα κεντρικά ,reaqσε
ες επιλε
επενΙανουάριο του 2015
τοποθεσίες, σε μια κοινή πλα
δυτική XOLVOTI
τφόρμα για όλες τις εγκαταστά