Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
IlEQ ττές
πολυτέλειες
Τιμή 1 ,50 (μέ τό βιβλίο 46)
poze ovnaproua mpuroon mopoespugux
Επίσημη γλώσσα ή
του0%ική στην Θρά η!
τού δύναμης
του ονόματος
Stinn, tuaiono; tAmv deoc vo
οει κοοφοα.cnnKIL 4.onida;
KOSJ.lio.φτητες gpositi i t.
mTryTpovrrh8 αλλί.ilernnutomotomv Roonen tonuli.
tiimit ini, rinn
oure et ing
utrivanottua uthootounevrauream
To ίστ00 ικό συλλαλητήριο
1TMrETET
της Θεσσαλονικη (1904)
Υπεχοέοσε την κυβέρνηση να άλλάξει τήν στάση της
ΤΟΝ Φ
η erci.avtpwi: ddanu,
nii τήν
Σήμερα
«Κύριε Προθυπουργε
Μέ χουσα κουτάλια!