Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4756/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΕΒΡΑΙΟΜΝΗΜΑΤΑ

ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟ ΚΑΤΕΙΧΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΣ

Φούντωσε
και κατέρρευσε!

Aποθήκη µε
«λαθραίο» άρωµα
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Α∆ΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ «Γ»

«Εκλογική
χρονιά
το 2018»
ΟΛΑ ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ

«147» στην
αφετηρία
ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥΠΟΛΗ ΣΤΑ ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ,
ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΟΣ
ΣΕΛ. 18-19

«ΕΦΥΓΕ» ΧΘΕΣ Η Α∆ΕΛΦΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΣΤΗΝ «Γ» Ο Γ.Γ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΘΑΝΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ

∆ιακοπή µεν,
προσωρινή δε...
n Mε λεωφορεία θα

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

εξυπηρετούνται οι πολίτες
την περίοδο των έργων
ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ «ΥΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ» ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΣΤΟΝ «ΣΥΝΗΓΟΡΟ»

Πένθος
για την
οικογένεια
Πνευµατικού
ΣΕΛ. 5

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΕΚΤΟΣ (16.30)
ΜΕ ΤΟΝ Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Στον «κάµπο»
για... διπλό

Απόλλωνας: Για νέα
αρχή µε ∆όξα Λευκάδας
ΣΕΛ. 21-27

«Μας πετάνε στον Καιάδα»
ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Η ΠΑΤΡΑ

ΣΕΛ. 17

Πολίτες
κατά
κράτους
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ,
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΠΟΤΤΑΚΗ
ΣΕΛ. 20

Στην περίοδο της κρίσης, οι πολίτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τις κρατικές (και άλλες) υπηρεσίες, αναζητούν «αποκούµπι» στο «Συνήγορο του Πολίτη».
Ενα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα, για τα οποία υπήρξαν
παρεµβάσεις, αφορά τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, για τα
οποία δεν πρέπει να καταλογίζονται τέλη καθαριότητας στους
ιδιοκτήτες.
Σε κάθε περίπτωση πάντως,
επειδή υπάρχουν πολλές αρρυθµίες σε βάρος των πολιτών
από τη δηµόσια διοίκηση και για
να έχουν, έστω και ηθικό όφελος
οι όποιες καταγγελίες, πρέπει
να ληφθεί µέριµνα για την επαναφορά της νοµοθεσίας που
προβλέπει την αποζηµίωση των
πολιτών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις που οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στα
αιτήµατά τους.
Τότε ασφαλώς, θα έχει εµπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών, η ύπαρξη του θεσµού, η
προσφορά του και οι δυνατότητές του.