Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλή θηλιά στην αγορά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Παρασκηη 2 ΦΕΡρουαρίου 2018/nam: 1.30€
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
FroC 930,
Ape0μίς φίλλου: 26558
Νίκολα Ντιμιτρόφ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ BDI
ΑΠΟ 1 ης ΜΑΡΤΙΟΥ
npeabundkovocm prtuvi
Αδιαπραγματευτα εθνικότητα,
γλώσσα κο, ταυτοτητα
Χρέη 133,2 δισ. Προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία «Πνίγουν» την πραγρατική οικονομία
σήμερα στη Ν
magdou ovou piou
Διπλή θηλιά στην αγορά
Οι δείκτες του Ιανουαρίου
TLEBES
ΕΕλιξη ληξιπρόθεσμων χρεων προς το Δημόσιο
στικά μετρα κατά 1.050.077 φορολοopev.eMa oo okoiva 1744.115
Αισιόδοξο οι Έλληνες
ξενοδόχοι για το 2018
TD 2018.auupunu με tn anatEhepaen toufop0.
νου. Συναυκά tD 201 7ta ntuanEripo
avtik0c στο Τελος tou 2017 το συνολο
ouvoxto mv κατάσταση on 1
στα 5 νοικοκυροί ptdiat για
amarlarnc κατοικίας του,-6
στο δ4fumvo ου 2017,
Καρτέλ: Αποζημίωση
και για διαφυγόντα κέρδη
Eu Τσακαλωτο
ΥΠέρ του cash buffer και και
mcnpo2nmuaicy airc στήρι ncatn μετά μνημονιο ειοχή
ovo omoure o to on mount
Προσδοκία για επίβλεψη αντί επιτήρησης
Moody's: H auEnon
ΣΕΒ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΣΥΖΕΥΞΗ
nç Royal Dutch Shell
pria bamKE νέο πλήγμα μετά
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
FACEBOOK MICROSOFT, ALIBABAaioers to tkos tnc Anornac
συστη ΛΑΪΚΟ.>11
ΓΕΜΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ 01 ΙΔΡΥΣΕΙΣ. ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα