Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
Τύπος Χαλκιδικής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
APAŽKEYHEBPOYA
ΕΤΟΣ 220 . ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5416 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.H.E.E 0.20 ΕΥΡΩ
Τροποποίηση
δρομολογίων
της κινητής
Αστυνομικής
Μονάδας (Κ.Α.Μ.)
Χαλκιδικής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟ%AAA
Πάνω από 90.000 παιδιά υποστηρίχθηκαν
από Το Χαμόγελο Του Παιδιού Το 2017-)8
Μετωπική κυβέρνησης Νέας
Δημοκρατίας για Τα πανεπιστήμια
Κυρ. Μητσοτάκης:
«Θα αλλάξουμε το
καθεστώς ασύλου
στα Πανεπιστημια»
Ο Αθανάσιος Μπασιούκας
ο νέος Αστυνομικός
Διευθυντής Χαλκιδικής-3
Σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας
Ταχύτερες
διαδικασίες
για υιοθεσίες
αναδοχές παιδιών
Αναλυτικά Τα στοιχεία
ΑΠΟλαύστε Τα οφέλη μιας υγιεινήςδιατρορής ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε
Ποια είναι τα 4 καλύτερα
λάδια για μαγείρεμα
ο όγκος Πωλήσεων
στο λιανικό εμπόριο