Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 02.02.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5966
Ως τα τέλη Μαρτίου θα πρέπει να υποβληθούν τα αιτήματα
Πος θα μο1Qαστούν οι πέριφέρειες 1,180 δισ. τον ΙΙΑΕ
100μήθειες αντί για τόκους, ο στόχος στο retail banking
Ποιες επιχειρήσεις θα πάρου «φρέσκα»ο νεια
Πού θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους οι εγχώριοι | ΟΤΕ: Στα 13.5
χρηματοπιστωτικοί όμιλοι τη φετινή χρονιά. Σε ποιες ευρώ αύξανε
κατηγορίες επιχειρήσεων θα επιδιώξουν οι τράπεζες
να δώσουν κι άλλα δάνεια. Προμήθειες αντί για τόκο- την τιμη-στοχο
υς. Ο στόχος στο retail banking.
«Βρείτε υγιείς επιχειρησεις και δανείστε τες. Το 2018 έχουμε θέσει ( )ς στόχο να αυξησου με τις χορηγησεις μας σε αξιόπιστους ομίλους». Αυτη είναι η πρόσφατη οδηγία που φέρεται να εδωσε σε στελέχη της Εθνιχής ο CEO της τράπεζας
Για το 2017 ο ΟΤΕ θα καταγρίψει πωλήσεις 3,86 δισ.
και καθαρί κέρόη 209 εκατ
ευρώ, προβλέπει η χρηματ
στηριακή. Αυξάνει την τιμή
στόχο η IBG.
Moody's: Θετική πιστωτικά
η αύξηση των καταθέσεων
στην Ελλάδα
. Α. Φραγκιαδάκης χαι, όπως λέγεται, ανάλογη πολιτική θα
ακολουθήσουν χαι οι άλλοι χρηματοπιστοτιχοί όμιλο ιΣυμ4ωνα με τους ίδιονς xv%λους, οι ενα^^ακτιχοι δρομοι των τρα
πεζών θα είναι δύο: Είτε θα δανείζουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις, είτε -σε περιπτώσεις που ενδεχομένως να προβηματίζουν λόγω uunlMDV
Λουθήσουν την επι
Στα 13,5 ευρω απο 12,4 ποιν
αν άνει την τιμή-στόχο για
τη μετοχή του ΟΤΕ ΟΤΕ
0,00% η IBG σε έχ0em
οποια υποβαθμκει τη συσταση σε accumulate από buy
ειακών υποχρεώσεων-θα ακοτου project finance
σημειο)νει
Πουγιανι μού έχει κατας
Qapel
Roche: Μείωση του
άνοδο 10% από τις αρχές του
ετους, ενω εχει ενισχυθει
22% σε διάστημα τ!ιών
Η πιο σημαντική εξέλι η
ειναι η νεα μερισματική
πολιτική που θα αχολουθή
Τη σημαντική αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων κατα
γρά4ει ο οίκος αξιολόγησης.
ding ανακοίνωπεριοριστεί το
Τα εσοδα για το δ.τοίμηνο
κατέ^Οαψαν άνοδο κατά
5,4%, στα 53,3 δισ. ελβετικά
φράγκα. Το λειτουργικό
κέρδος αυξήθηκε κατά 3,2%
στα 19,01 δισ. ελβετικά
4οάκα. Οι αναλυτές που
ρωτήθηχαν από το FactSet
περίμεναν οι πωλήσεις όλης
της χρονιάς να 4τάσουν τα
53,15 δισ. ελβετικά Τοάγχα.
σε ότι το καθαρό κέρδος του
2017 μειώθηκε λόγω απομείωσης της υπεραξίας και
των άυλων περιουσιακών
στοιχει
«Βουνό» των μη εξυπήρετούμενων ανοιγμάτων. Πώς βλέ
Για το 2017 ο ΟΤΕ θα κατα7en'ει πωλήσεις 3,86 δισ.
d11 ηαθαρά κέρδη 209 εκατ
ειοώ, πο)βλέπει η χρηματιστηριακή
«Πιστοτκά θετική» χαρακτηρίζει η Moody's την αύξηση
των καταθεσεων που καταγρΧΡηκε τον Δεκέμβριο.
Όπως σημειώνει σε έκθεσή της, παρουσιάζεται
συνεχιζόμενη αύξηση το δεύτερο μισό του 2017, Το
γεγονός αυτό διευκολύνει τις προσπάθειες του
διαγράψει την εξάρτηση από τον ΕΙΑ, που επηρεάζει
αρνητικά την κερδοφορία τους.
ακευτική
εταιρεία ανακοίνωσε ότι το
καθαρό κέρδος του 2017
ήταν στα 8,83 δισ. ελβετικά
Τοάγκα, από 9,73 δισ. που
είχε το 2016
Η μετοχή της εταιοείας
ολοκλήρ(οσε τη (
της 30ης Ιανουαρίου στα
12,64 ενδω
συνέδρια