Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ * ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Η άνατοοτή
στην σκακιέρα
«Ξεχάστε τα 12 μίλια!»
όπέμπτος μυστικός 00ος
auen wa "opugnet« rtou arto Την [email protected] ypo ,
Το άποοοητο έγγραφο Νάιλς, τό Έλσίνα 2 χαί το Διεθνές ΔυχαστήΟο
την πλατη στον rokD. Tupa είμαστε κο5aNa στό
ΤΟ ΣΙΙΙΙΆΤΟ (KI_a2 ME TIN ΕΣΤΙΑ
του συλλαλητηρίου
Η άδιαλλαξία του γιγαντώνει την ΟΟγή τών' Ελλήνων
ληροδότη
Παρά θΐν, αλός
Στά έχατό δισεκατομμίοια ή άξία του στόλου μας
Σήμερα
γιαουΜαληςΟ Ο Ν.
| Theen.Nol