Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πέμπτη
ΑΊΡΩΊΝΗ
Φεβρουαρίου2018
Αριθ-φύλλου 6955
ημή Φύλλου 0.15
ΚΩΔΙΚΟΣ
, Γρεβενά
Εμπορικός
Σύλλογος Γρεβενών
Μειωμένο
Τιμολόγιο Ρεύματος.
Ένα πάγιο αίτημα
των επαγγελματιών!
των Γρεβενών.
γυιμα θέση στον "ήλιο"της Κοινωφελούς εργυσίας
την ΤρίτΑναρτήθηκανίου 2018
στη διαδικτυακή πύλη
του Οργανισμού, (στην ενότητα
«Προγράμματα Κοινωφελού
χαρακτήρα»), τα προσωρινά
αποτελέσματα (ίνακες)
επιτυχόντων, επιλαχόντων και
αποκλειόμενων για
το Πρόγραμμα Κοινωφελούς
χαρακτήρα σε 34 Δήμου
Β' κύκλο, μεταξύ των οπο
και ο Δήμος Γρεβενών
Εμπορικός
Γρεβενών
Συνέχεια στην 10th (LILL 111
Συνέχεια στην 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Καταφύγιο για
Πως μοιράζεται το ΠΔΕ
ngaqnynous
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
στρατηγικους
Ενταξη
επιλαχόντων
στο πρόγραμμα
νέων γεωργών
στις 13 περιφέρειες
Μειωμένες οι πιστώσεις για
Τές νόμος
Κατσέλη
την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
χαρακτήρα κατεπεί
Συνέχεια στην 11
οντος αποκτούν
ιστηριασμο[ ακι
ων, οι πωλήσεις χαρ.
°φυλακίων, καθώ
αι η επιταχυνση του
αδικασιών για ρυθμί
ις δανείων μέσω
ου εξωδικαστικ
μηχανισμου, προκει
νου να επτευχθεί
όχος μείωσης των
όκκινων δανείων έω
α τέλη του 2019
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 14
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
μέρα κοντά lovarvav on