Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 01.02.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5965
Πυκνώνουν οι αντιδράσεις για τις αθυστεQήσεις στους διαγωνισμούς
Για το επόμενο ΕΣΠΑ οδεύει ο άξονας ΠάτQu-Ilv07ος
Εκτιμήσεις για σημαντι ή αύξηση ρώθμισης οφειλών στο επόμενο διάστημα
Στις επιτυχείς υποθέσεις διευθέτησης που έχουν επι
τευχθεί μέσω διμερούς διαπραγμάτευσης, προστέθηκε
χθες και μία στην οποία οι πιστωτές ήταν περισσότεροι από ένας. Εκτιμήσεις για σημαντική αύξηση ούθμι
σης οφειλών στο επόμενο διάστημα.
Σε νέα συνε
δρίαση του ΣτΕ
αποφασεις
το Ελληνικό
Ενημερωτική ήταν η σημερινή
Η πρωτη υπόθεση διευθέτησης οφειλών μέσω του εξωδικα- που τη συνεδρίαση της Ολομ6στικού μηχανισμού (ν.4469/2017), στην οποία εμπλέχονταν λειας του Συμβουλίου της Επι
πολλοί πιστωτές, γνωστοποιηθηκε χθες στην Ειδική Γραμμα- ΙΧΟατείας (ΣτΕ) για την
τεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ . Αν και έως νομιμότητα ή μη του ποοεδο
χου διατάγματος που αφορά το
αργά το βράδυ δεν υπήρχαν λεπτομέρειες για τον αριθμό
τον πιστοτών, το ύψος τον χρεών χαι του σχέδιο διευθέτησης που συμ4ονήθηκε, στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπογράμμιζαν ότι πολύ σύντομα θα
ηαταγραφούν και άλλες επιτυχείς διευθετήσεις, Χαθώς ηδη
87 υποθέσεις (σ.σ. με πολλους πιστωτες) βρισχονται σε q αση
διαπραγμάτευσης
Μητροπολιτικό Πάρκο
0ιές εισηγμένες <<ανααλύπτουν» την τουριστική
EM.ηνιχου, ενω συντομα ανα
μένεται να ακολουθήσουν και
άλλες Η απόφαση του ΣτΕ
είναι καθοριστική καθώς η
θετική γνωμοδότηση αναμένεται να "ξχελειδώσει"
την επένδυση.
Το επίμαχο σχέδιο προεδρικού
διατάγματος προβλέπει μεταξύ
τήρι του
άλλων, ότι το ακο
που αποτε
τμήμα του ομώνυμου οοοθετ
Ρευστοποιήσεις
έρδων στο
διαμορορώνεται λογικουσχέρου,
Χοηματιστή010
αρχαιολογιχό χώρο, έπειτα από
ειδική μελέτη διαμόρφωσης και
Το σύνολο των ατόμων που επισκέ4τηκε την Κρήτη φέρεται να αυξήθηκε την τελευταία τετραετία περίπου κατά
44%, καθώς από τα 3,8 εκατ. το 2013 εκτοξεύθηχε γύρω
πτυξη του Μητροπολιτικού
Με απόλειες ξεκίνησεη συνε.
δρίαση στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, το οποίο δέχεται, τις
πέσεις της πλειονότητας των
τίτλον, αλλά καί τον χαρτοφυποσοστό 0,41%, ενού ο δείκτης
της μεσαίας χε(poucuomonσης
υποχαοεί σε ποσοστό 0,22%.
Από πς μετοχές της
στα 5,5 εκατ. το 2017. Ποιες εισηγμένες ποντάρουν στις
ς του νησιού.Το ένα του°ιστικό
δόμηση είναι 2.700.000
QEX00 μετά το άλλο καταρρίπτει τα τελευταία χρόνια η
Κρήτη, καθώς η ζήτηση βαίνει αυξανόμενη από έτος σε
συνόλου της έκτασης.
έτος και προς αυτή την κατεύθυνση σπεύδει να ανταποno
Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει τόσο από
παρά οντες της αγοράς, όσο και από στατιστικά στοιχεία
που βλέπουν το φως της δημοσιόττ
ουν, οι
Πετρελαίων (+0,94%) και της
Τέρνα Ενεργειοχή (+0,20%)
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη
πτώση καταγράφουν οι
μετοχές του Σαράντη (-1,32%)
και της Πειραιώς (-1,30%)
μετώπου του Μητροπολιτικού
Πόλου η μεγιστη επιτ°επόμενη
άλυψη στο σύνολο αυτής
11:00 διαμαΟφανετα στις
883,06 μονάδες σημειώνοντας
παση 0,39%. Η αξία των
συναλλαγών ανέρχετα στα 3,5
Έτσι, το σύνολο των ατόμων που επισκέ4τηκε την Κρήτη
εται να αυ
μεσα στην τελευταια τετραετια
αδόμητ
έρου μετώπου,
ιλιομ
περίπου κατά 44%, καθώς από τα 3,8 εχατ. το 2013 εκτοCLI
Ο δείκτης υψηλής Keqo
ποίησης σημειώνει πτώση σε
διευκολύνονται οι έξ.