Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3685o •ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Π

ΣΕ ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ξεκινάει το μεγάλο
αντιπλημμυρικό έργο
>> ΣΕΛ.12

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δωρεάν
μαστογραφίες
στις 9/2 και
22/3/18
>> ΣΕΛ. 2

Η δέσμευση του
δημάρχου Χαϊδαρίου
Ο Σύλλογος Πυργούσων Αττικής
έκοψε την πίτα του

ρογραμματική Σύμβαση με
αντικείμενο την υλοποίηση
του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για
την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους» υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και
ο Δήμαρχος Αιγάλεω, Δημήτρης
Μπίρμπας. Το έργο, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση 22 υφιστάμενων παιδικών χαρών
του Δήμου Αιγάλεω προκειμένου να
είναι λειτουργικές, ασφαλείς και
προσβάσιμες σε παιδιά με αναπηρία,
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να
γίνουν αφορούν σε: αντικατάσταση
των παλαιών δαπέδων (πλην των
παιδικών χαρών Βεροίας, Δαβάκη και
τμήμα Αργοναυτών) και των οργάνων με νέα σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού, επισκευή (αντικατάσταση,
επέκταση) ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Τη δημοπράτηση, την υπογραφή
σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και
την παραλαβή του αναλαμβάνει ο
Δήμος Αιγάλεω.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 22 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ασφαλείς και
προσβάσιμες

>>ΣΕΛIΔΑ 12

ΦΩΤΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

>> ΣΕΛ.12

Δραστηριότητες
αναρρίχησης,
τοξοβολίας και
παιχνιδιών

Η «χαβούζα» που ντροπιάζει
κάθε πολιτισμένη χώρα
Συνάντηση των Δημάρχων Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης- Πεύκης
και Κηφισιάς στην ΕΥΔΑΠ για το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης

>>ΣΕΛ. 3-8

>>ΣΕΛ. 9

«Διατηρείται η κατηγοριοποίηση
σχολών και αποφοίτων»
Η θέση του δημάρχου Πετρούπολης για την δημιουργία του Πανεπιστήμιου
Δυτικής Αττικής

>>ΣΕΛ. 13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα