Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

10oC, 12.00

13oC, 8.00 μ.μ.

13oC - Υγρασία 94%-97% - Άνεμοι: ΝΑ - Ν 4 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:29 - Δύση ηλίου: 17:48

€0.80

ËåðôïìÝñåéåò óôçí åöáñìïãÞ ôçò áðüöáóçò ãéá ôá óêïõðßäéá
Στον απόηχο της συνεδρίασης για τα σκουπίδια, αναδύονται επισημάνσεις για την εφαρμογή της απόφασης. Η μετατροπή της εγκατάστασης στα λευκιμιώτικα Μεσοράχια σε πράσινο σημείο, συλλογής/διαλογής των σκουπιδιών της περιοχής αποκαθιστά την ενότητα με την αρχική σκέψη να γίνεται η διαχείριση εκεί που δημιουργείται η ανάγκη, που ήταν εκείνη του πρώτου ΠΕΣΔΑ με τους τρεις ΧΥΤΑ, Βορρά,
Νότου και Μέσης. Είναι σχεδιασμός συμβατός και με την ευρωπαϊκή αρχή της εγγύτητας στη διαχείριση και ίσως μια τέτοια μετατροπή της
χρήσης της εγκατάστασης να τεκμηριώνει και την απορρόφηση του κονδυλίου για την κατασκευή της. Εν ολίγοις να αποσοβεί την υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει περί τα πέντε εκατ., που κόστισε. 3 >>

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4579

ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ & ΔΙΑΨΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Ôé óõæçôïýí ç ÁèÞíá ìå ôá Ôßñáíá
ãéá ôç èÜëáóóá ôçò ÊÝñêõñáò
ΑΘΗΝΑ. Με διαρροές στον

Τύπο της γείτονος, γίνεται
γνωστή η θεματολογία των
συζητήσεων για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων με την Αλβανία.
Πρόκειται άλλωστε για προϋπόθεση, η ικανοποίηση της οποίας μπορεί να στείλει τη
χώρα του Έντι Ράμα στους
κόλπους της Ε.Ε. Στο μεταξύ
ο κλεφτοπόμενος των αλβανικών διαρροών, τη μια αποκαλύπτει την συμπερίληψη του
«τσάμικου» στην ατζέντα,
που έσπευσε να διαψεύσει αμέσως η Αθήνα, και την άλλη
δραματικές υποχωρήσεις της
αλβανικής πλευράς στην Ελλάδα όσον αφορά στα θαλάσσια σύνορα άρα και τις ΑΟΖ
στα βόρεια της Κέρκυρας. 3 >>

Ëýãéóå ï Öáßáêáò 19-25 áðÝíáíôé óôçí ¸äåóóá

Τα πράγματα πήραν τη φυσιολογική τους τροπή. Παρά τη θέληση, το πάθος και τη στήριξη του κόσμου που κυριολεκτικά δεν χώραγε στο κλειστό του ΕΑΚΚ ο Φαίακας το πάλεψε αλλά ο αντίπαλος ήταν σαφώς καλύτερος και πήρε τη νίκη και την πρόκριση με
σκορ 25-19. Ο ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ 3 >>

ÁíáôñåðôéêÞ
éóôïñéêÞ
êáé ïìüöùíç
ç óõíåäñßáóç
ãéá ôá
óêïõðßäéá

Ï Ðåëåôßäçò Επαναλαμβάνεται
«O υποψήφιος»
øÜ÷íåé
ôï ðáñáëéáêü
ìÝôùðï
ôçò ÐÜôñáò
8&9 >>

4 >>

11 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα