Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιανουαρίου2018
: Aee-φύλλου 6954
ΤμήΦύλλου 0.15
"Ανάσα
Δήμος Γεβενών
Ψήφισμα σχετικά
με το θέμα
της ονομασίας
mcn.r.Α.Μ.
απυαχόλησης δίνουν τα προγράμματα του ΟΑΕΑ
Παράλληλα με τα ήδη
ανασχεδιασμένα προγράμματα
του ΟΑΕΔ που είναι «ανοικτά» και
προσφέρουν ανά πάσα στιγμή
επιδότηση σε επιχειρήσεις,για
την πρόσληψη ανέργων, αλλά και
τα προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας, εντός του επόμενου
6μήνου αναμένεται να
ανοίξουν» νέα προγρ μματα,
που θα στηρίζουν κυρίως
την απασχόληση, μισθωτή
και μη, νέων σε ηλικία ανέργων
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 10
Εφάπα
Κορασίδων ΕΚΑΣΑΥΜ:
Κούρεμα
χρεών από
πιστωτικές
Κεραυν0s Αγίου Γεωργίου κάρτες & δά
νεια ως 90%
αναδρομικές | Σουτερs Φλώρινas
εισφορές για
ελεύθερους
επαγγελματίες
ακόκκινα δάνεια
-στωτικές κ
ούνται φθάνουν ή
Συνέχεια στην 20
βραχνά
τις τράπεζες. Χρέη
-a onola δεν εξυπηρ
ξεπερνούν τα 2 δισ
πστωτικά ιδρύματα
υρώ ανά τράπεζα. Ετ
ρια τους τα δάνεια
Τιμές, ετοιμάζουν Γκέτα
προν τα funds πάρουν στα
υτά σε ολύ χαμηλέ
ια γενναίες ρυθμίσεις.
Συνέχεια στην 11
νέχεια στην 1
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
: μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
μέρα κοντά lovarvav on