Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 31.01.2018
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5964
Στόχος η επιβολή «πρόστίμων» πουν την παρέλευση της ημέρομηνίας παράγQαφής
Οι έρευνες-αστραπη σε εταιρειες διαδικτυαχού στοιχηματος και η Sportingbet
Οι πQάξεις ένταξης
πεολαμβάνουν όλες τις απαραίτητες μελέτες
Χοηματο τηση37εχα. για 9μονάδες διαχείρισης απ000ιμμάτων
Ο Αναπληοωτής Υπουργός Οικονομίας και
Αλέξης Χαρίτσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλ
λοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, ανακοινώνουν
τη χοη ης διαχείρισης απορριμμάτων στη Κεντρική Μακεδονία, με
συνολικό προϋπολογισμό 3,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.
Suddeutsche
Zeitung:
Ελληνες επιστρέφουν τα χρηματα τους στις
ματοδότηση της ωρίμανσης των έργων ολοκλη οωμέν
Με την υπογραφή της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Τομεαχών Επιχειρησιαχών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊ
XOU Ταμείου Περιιρερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του
Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Ευγενίας Φωτονιάτα, εντασσονται
στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, οι μελέτες 9 Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας καί συγκεκρΥπό τον τίτλο «Οι Έλληνες
επιστοεφουν τα χΩηματα τους
χαι πάλι στις τράπεζες» η
Suddeutsche Zeitung αναφέρεται στην αύξηση των Χαταθέσεων των ελληνι (ov vouxoxvoιών και επιχει!ήσεων στις τρά
Συγκεχουμένα, όπως μεταδίδει
ια την αναβάθμιση της
Ελλάδα
εφημερίοι παριπέμπει σε
δημοσιεύματα του ελληνικού
01χονομιχου τυπου, τον ιςοντας
ότι στα τέλη του 2017 οι καταθέσεις αυξήθηκαν μέσα σε ένα
Fitch Ratings
νο κατά πέντε δισ. και διαuoQ4x60ηηαν στα 126,35 δισ
Σε νέα
ψηλά τουών ετών
Σύμα o voprav τη α120 Αναλυτ
ύμφονα με την SZ: «Αναλυτές
εκτιμούν ότι η σταδιακή επιστοοφή των χρημάτων συνδέεται με το γεγονός ότι εδώ και
μήνες δεν υπή0%αν TQ0στοφές
μεταξύ της Αθήνας και των
πιστωτών της. Ο πρωθυποv07ός Αλέξης ΤσίπQας υλοποιεί
Τρία είναι τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν
τη Fitch σε αναβάθμιση της ελληνιχής οιχονομίας
στην επόμενη αναθεώρηση που προγραμματίζεται
α τις 16 Φεβρουαρίου
Σε νέα υψηλά τριών ετών 26ης Φεβρουαρίου 2015
έκλεισε η χρηματιστηριακή
αγορά τη Δευτέρα, Ενδοσυνεδριακά κατέγοαψε
κινούμενη προς τα επίπεδα υψηλότερη τιμή στις 889,17
τον 890 μονάδων. Μεγάλη μονάδες (+1,27%) και
άνοδο κατέγοαψε η μετοχή κατότέρη στις 875,09 μονά
της ΔΕΗ
Συμφονα με το Credit Outlook 2018 πρόκειται για:
συνέπεια χωρίς μεγάλες
διαμάχες με την ΕΕ, τον Ευφα)παϊκό Μηχανισμό ΣταθεQότητας ESM και την EUQC)παϊκή
* Αποδείξεις ότι η πρόσΤατη οιχονομική ανάκαμ
ψη είναι διατηρήσιμη χαι η συνέχε
ευξης πρωτογενών πλεονασμάταν
Ουσιαστιχή ε x4ουνση χρέους από τον επίσημ
η εξομάλτάσ
ι ιμών
έκλεισε στις 886,54 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 0,97%.
ηλότεροκλείσιμο από τη συνεδρίασης της
οικονομι
ανήλθε στα 73,872 εκατ
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
58.497.254 μετοχές.
φερουν ακομη περισσοτερα
xeήματα στις τQάπεζες. Το
πρόγράμμα βοήθειας για την
Ελλάδα εκπνέει στα τέλ
Αυγούστου».