Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26973 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΗΛΕκτρονικο
εισιτηριο: Συντομα
στομετρό Πορτες
επενδύσεις δεν χωρούν στην ΕΕ
Αθήνας
Νομικο Πηαισιο ετοιμαζει η Ευρωπαικη Επιτροπη
κλείσουν οι πάρτες, αλλά με ένα επιβατι
η ισπανια
θεί, δήλωσε ο υποΟγός Υποδομών και
Μεταφορών, βουλευτής Β' Αθηνώ
ΣΥΡΙΖΑ, Χρηστος Σπίρτζης, στον ραδιοράκτοΚίν
φείο 104,9 FM», σχετικά με τη εφαρμογή
ου ηλεχτρονικου εισιτηQ1ου στο μετ00
ης Αθήνας,Νίσουν για ένα ΕΝΑ
ι οι ΗΠΑ,
μηχανισμούς.
μικρό διάστημα να είναι α
αίτημα
11ειραματα σε
ανθρώπους από
Υερμανικες
αυτοκινητο ιομηχανιες
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των
εθνικών χιιβερνήσεων για διερεύνηση του
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολοδισε
μμύρια) χαι οι ΗΠΑ (54 δισεχα
γεί πρόταση της Επιτροπής για τη δη
μιουηα νομικού πλαισίου που θα ελέγ
χει τις άμεσες ξενες επενδύσεις στην ΕΕ
προκειμένου να αποτρέψει τον κίνδυνο
ΧΟίσιμες υποδομές να βρέθούν στα χέρια
αναδυόμενων δυν άμεων όπως η Κίνα και
Οι επενδύσεις αυτού του τύπου ήταν
σίασε πρόταση τον περ
ασμένο Σεπτέμβριο
μάλιστα εξαιρετικά σημαντικές για τις
οιχονομική χρίση,
για τη δημιουργία νομικού πλαισίου για
τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσε
χώρες που βρέθηκ
Ωστόσο, οι πρόσφατες εξαγορές εται
ρειων υποοομής ενέργειας, μεταφορων
ων στην ΕΕ χαι για την αποφυγή τη
θανότητας να τεθεί σε
λογικό πλεονέκτημα και
δυνο το τεχνο
ιράματα σε ανθρώπους, που είχαν
ολογίας
ι ααναγχαστει να εισπνευσο
νησυχίε ς στις χυβερνήσεις της ΕΕ, Χαθώς
Ενωσης
5,4 τρισεκατομμυοια η αξία των δι
θνών επενδύσεων στην ΕΕ
ϊκό Κοινοβούλιο, ότι
οι διεθνείς επενδύσεις αποτελούν πηγή
πλούτου που παράγεται στην ΕΕ αλλά και
7,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευ
δομές να βρεθούν στα χέρια αναδυόμε
νων δυνάμεων, όπως η Κίνα
οργανισμος ο οποιος χηματοοο)τ ει το α
ητοβιομηχανίες,
αποκαλύπτει η εφημερίδα Stuttgarter
Για την αποτροπή πιθανών κινδύνων
ενδύσεις, σε 12 κράτημέλη υπάρχουν μηχανισμο αξιολόγησης
(οι χώρες αυτές είναι η Αυστρία, η ΓαλλίΗ πρόταση της Ευρωπαϊκή
συμπεριλαμβάνει μηχανισμό συνεργασίας
μεταξύ τηςΕπιτροπής χαι των χυβερνήσε
ων της ΕΕγια την αντιμετώπιση περιπτω
σεων όπου συγκεκριμένη ξένη επένδυση
ρώπη οφείλονται στις διεθνείς επενδύ
δος 280 δισεσεις. Το 2016, η ΕΕ ε
κατομμυρίων ευρώ από ξένες άμεσες
ίχε κέρ
ι α πειράματα έγιναν στο πλαίσιο έείχε παραγγείλει ο Ευρ
λανδία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η
πιθανότητες να επηρεάσε
πενδύσεις από χώρες όπως η Ελβετία (55
Συνεχιζονται οι αΥορες ομΟΛΟΥων
Η απάντηση της ΕΚΤ στις αυξανόμενες συντηρητικές φωνές
σε θέση να
χαθαρές αγο
Κεντρική TQάπεζα θα
σταματησει τη διοχετευση Qευστοτητας
στην οικονομία της Ευρωζώνης όταν θα
έχει την εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός
κινείται προς τον στόχο της χωρίς τη βοEv
σταματήσουν, σε εναρμόνιση με την χα
τεύθυνση της μελλοντικής
ση στις Βρυξέλλε
ι μετά από
την άρση της νομισματικής στήριξης. «Moτο
ΝτεΥκά
χουν ικανοποιηθεί τα τρία χριτήρια για
ο μοιρατειται
ήθεια αυτή, δήλωσε ο επικεφαλής οικ
νομολόγος της ΕΚΤ, llérEQ IlQder. H α
ναφορά αυτή του Ποάετ, ενός από τους
ες του προγράμματος αγορων
:ma100.one:
ΠτΔ: Χρήση ονόματος που δεν αφήνει
Περι ωρια αηυτρωτισμων
Φεύρουαρίου
KT, ήταν απάντηση στις αυξανόμεν
να αξιοσημείωτο παστέλ του 4ITQ ε
σιονιστη ζωγράφου Εντγκά! Ντεγκά ο
πινακας Στα παρασκηνια θα δημοπ!α
τηθεί στο Λονδίνο από τον οίκο
Christie's στις 27 Φεβρουαρίου και η τι
μή του εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 9.137
Συμβουλίου της κεντρικης τράπεζας για
να σταματησει το προγ!αμμα, το οποιο
έχει κατηγο!ηθεί για την τροφοδότηση
φουσκων στις αγορες ακ
Το ά!ιστο κλίμα στις σχέσεις Ελλάδας-ΙσQαήλ επιβεβαιώθηκε κατά τη διά0%εια
της ηνάντησης του 110εδ00 της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου και του 110e
δρου του ΙσQan Ρούβεν Ριβλιν στο Προεδουκό Μεγαρο στο πλαισιο της επισημης δι
ημεης επίσκεψης του Ισραηλινού Προέδρου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Παυλόπουλος χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ
και τόνισε ότι στηρίζουμε τη σύγκληση, το συντομότερο δυνατόν, του Συμβουλίου Σύνδε
Ο Πραετ είπε ότι πριν η ΕΚΤ λάβει
Ενωση
Ισραήλ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ, από πλευράς δημοκρα
λοτεχνήθηκε >ENAA
μεταξύ 1882-1885 και ειχο. Ένα
α απόφαση θα πρ
τικών θ
κοντά στον χώρο της Δύσης και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
ενικότερου πολιτιχού προσανατολισμού, βρίσχεται πι
μπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός

Τελευταία νέα από την εφημερίδα