Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
| ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση καλυμμένης ομολογίας, ύψους
500 εκατ. ευρώ, 5ετούς διάρκειας.
με κουπόνι 2,5% ετησίως της
Alpha Bank, με τον δ.σ.-CEO ΔηΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Στην ανακατασκευή του οδικού
δικτυου στη Δυτική Απική και την
επαναλειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής ΣΚΑ, αναφέρθηκε
ο υπ. Υποδομών και Μεταφορών
«Da όλους εμάς στην Ελλην»κά Πετρέλαια. Το Θριάσιο πε.
δίο αποτελεί το σπίτι μας»,
επισήμανε, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΠΕ Γρηγόρης
Στεργιούλης.
.Σελ. 4
Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 . Αρ
μας φύλλου 885 . 0,50 ευρώ
OIKONOM1A
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΙΠΛΗ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ ΣΚΟΠΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
# ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
# ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
HMATIA
Συνεχίζει η Vodafone Ελλάδας τς με.
γάλες επενδυσεις στην χώρα, επνο μανε ο πρόεδρος και διευθύνων συμ.
βουλος του Ομίλου Χάρης Μπρομ.
Τον προΆηματισμό του για μια χαμένη
χρονια, με ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες
και χυρίς οοαστικές μεταρρυθμίσεις.
εΕΕφρασε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ. na.
Πάνω από τα επίπεδα των 885
μονάδων, επανήλθε η αγορά
νατότητες για nootKeς και τεχνολογι.
ono. Ελληνες ασθενείς έχουν Yivte.
στές της θεσμοθετησης μιας σειράς
Σελ. 9
# ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τις umpe σίες υγείας που rapexovrai
σε κατοίκους άλλων χωρών σε δια
λοσοφία της Toyota, στα αξιόπιστα
npoi0ντα μας και στο οργανωμένο δί.
κτυο των Εξουσιοδοτημένων Εμπο
ρων μας Πετύχαμε άλλη μια πρυτιά
δηλωσε , ο πρόεδρος και δεύθυνων
συμβουλος της εταιριας στην Ελλά.
αφορούν σε παροχή άμεσης ιατρικής
βοήθειας. δ έκρινε στην ομιλία του, ο
γενικός δΕυθυντής a0φαλίσεων Ζωής
και Υγείας, της Interamerican riciovos
Βελιωτης.
.Σελ, 10
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον στότοπο www.vradini.gr