Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
. Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9435-ETOE 34c . ΤΙΜΗ 1 € . ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 886,54 μονάδες
Ανοδος 0,97%
ΛΥΣΗ ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ
Μετά το 2019 «βλέπει»
άρση των capital controls
το 52% των επιχειρήσεων
Σελ 5
ΣΠΑΝΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ TOUR OPERATOR
Προς «απογείωση»
ο ελληνικός τουρισμός
Ανοιγμένες θύρες
Καμήλες στα
λευκά σης
ερήμους της
Σ Αραβίας!
"Προυπόθεση", προκειμένου να
προχωρήσει η επίλυση του θέματος
του ονόματος της ΠΓΔΜ "είναι να
υπογράψουν μία διεθνί συμφωνία
ισχυρί, η ΟΠοία θα μετατρέπει την ενδιάμεση συμφωνία σε οριστική, θα
περιλαμβάνει Πλήρη λύση νια το όνομα, νια όλες τις χρήσεις του, εσωτερι.
κές και εξωτερικές, erga omnes, θα
διαγρ φει κάθε αλυτρωτικό στοιχείο
και θα θέτει την ΠΓΔΜ ως κρατική
οντότητα, εντός του πλαισίου του ενΣελ.4
Πολιτισμού και του διεθνους νομικού
τητας", τονίζει ο πρώην Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Ερωτηθείς εάν θα Πρότεινε "να υπογραφεί
μια οριστικη συμφωνία, ταυτόχρονα
με τη συμφωνία δήλωσε: "Δεν Πρό.
κειται να υπάρξει συμφωνία για το
όνομα, εάν δεν συνοδεύεται από Πλήρη διακανονισμό νια τις χρήσεις, από
Πληρη διακανονισμό νια τα παραγωva-n ιθαγένεια, η νλώσσα, τα προϊόντα, Πώς θα λέγονται-και φυσικά από
Πλήρη διακανονισμό νια όλα τα θέμα
τα που αφορούν την Περιφερειακη
σταθερότητα, δηλαδί αυτό που εμείς
λέμε αλυτρωτισμό, ζητήματα αμφισβήτησης συνόρων, ζητηματα αμφισβήτησης εσωτερικών δικαιωμάτων
και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό το
έχουν αποδεχθεί ηδη από το 1995,
ρα δεν νομίζω ότι υπάρχει πρύθλη
μα νια αυτό. Είπα ότι κρούο ται θυρες οι οποίες έχουν ανοιχθεί από το
Σελ 8
Πολιτισμού και της διεθνούς νομιμοΚΡΗΤΗ
Σωρεία
παραβάσεων
TOU KOK
Σελ. 4
Σελ 2
Ο λογικός