Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΤΟ 5ο ΛΥΚΕΙΟ

∆ιάρρηξη
και εµπρησµός

ΣΕΛ. 37

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4752/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ
ΤΗΣ «Γ», ΧΡΗΣΤΟ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

Απόβαση...

Μεγάλος
δηµιουργός,
δυναµικός
αγωνιστής
ΣΕΛ. 9

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σπαρτινός:
∆εν θα
είµαι
υποψήφιος
δήµαρχος

της κυβέρνησης στην Πάτρα
Ανακοινώθηκε χθες το πλήρες
πρόγραµµα του διηµέρου
(5 και 6 Φεβρουαρίου)

Ολα τα εκκρεµή θέµατα
στα «στρογγγυλά τραπέζια»,
αναµένονται ανακοινώσεις
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 5

ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ

Κίνδυνος
διαρκείας
από... αέρος!

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ∆ΗΜ.Τ.Ο. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΛ. 2

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Κυβέρνηση
µειωµένων
προσδοκιών
ΣΕΛ. 38

Α ΘΛΗ ΤΙΣΜ ΟΣ
ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ 1-0 ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ

Ο ∆ιαγόρας στον τελικό!
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:

Προσθήκη.. η επιστροφή Πλέγα
ΣΕΛ. 21-27

Και µπαράζ συγκεντρώσεων
και πορειών από συνδικάτα
και σωµατεία

Οι 4 πυλώνες
που θα στηριχτεί
η Ν.∆.

u ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΕΚΟΨΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΣΕΛ. 4

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Η ΚΥΒEΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ έχει
βάλει στο στόχαστρο την Ορθοδοξία. Μετά τις παρεµβάσεις στο
µάθηµα των Θρησκευτικών, την
αλλοίωση της Ιστορίας, τη µείωση
των ωρών διδασκαλίας στα Αρχαία
Ελληνικά, έρχεται ως αποκορύφωµα η καθιέρωση της σηµερινής
εορτής των Τριών Ιεραρχών, ως
αργίας στα σχολεία, γεγονός που
έχει εγείρει αντιδράσεις.
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡAΣΕΙΣ που προκλήθηκαν, είναι απόλυτα δικαιολογηµένες, καθώς η θεσµοθέτηση της αργίας ακυρώνει τον
τρόπο µε τον οποίο τα σχολεία τιµούσαν τους προστάτες τους, αφού
καθιστά αδύνατο τον εκκλησιασµό
των µαθητών, συντεταγµένων µε
τους δασκάλους τους όπως συνέβαινε µέχρι τώρα.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα