Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Σάββατο
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5458 |
Τιμή φύΑ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Δυτική Μακεδονία
Τελευταία ευκαιρία
για τα αγνώστου ιδιοκτήτη
ακίνητα και το Κτηματολόγιο
Προτείνει
την καθιέρωση
του Πράσινου πτυχίου
«Ετρατηγικο σχέδιο»
Του υπερ-Ταμείου για τη ΔΕΗ
Σελίδα 7
Σφιχτότερ0s έλερ0s δαπανών
βελτίωση ins εισηραξιμότηταs
και του συστημα°s εσωτερικου
ελέγχου, μέχρι τα πιο δύσκολα,
onus για παράδειγμα αλλαγές
στον εσωτερικό κανονισμό
κριθεί ότι χρειάζεται,
φέρνει το στραηγικό οκέδιο
ins ΔΕΗ Που έχει ετοιμάσει
Δήμ0s Kozavns:
Ημερίδα
για το κάπνισμα
Η πολύπλευρη υγείονομική ΠροσέΥΥ on
γι' αυτην το unep-Ταμείο.
Σελίδα 13
(ΑΝΚΟ) Αναπτυξιακή
Το αγωνιστικό
Πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Σελίδα 11
EE Meyo λύτερη
ευελιξία σχετικά με
τους συντελεστές ΦΠΑ.
| λιγότερη Υραφειοκρα
τία για τις μικρές
επιχειρήσεις
Σελίδα 24
"Ζει ο βασιλιάς
Αλέξανδρος με 400 ευρώ",
Η Ευρωπαϊκή Επίτροτή
μέλη μεΥαλύτερη
τον καθορισμό των ουν
ΠΑ) καινα δημιουργην ανάπτυξη των ΜΜΕ
Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου
Πραγματικά απιθανο και ευρηματικό το χθεσινό
πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Δανείζομαι στον
τίτλο την εμπνευσμένη ερώτηση της γοργόνας
της λαϊκής μυθοπλασίας, όπως την αποτύπυ σε η
εφημερίδα. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος με 400
τελεστών του φό
εί ευνοϊκότερο φορ
λογικό περιβάλλον
Σε αυτή την κορυφαία ατάκα του Ποντικιού εμ.
περιέχεται όλη η ουσία της σημερινής κατάστα
σης της ελληνικής κοινων
συνέχεια στε σελίδα 4