Πρωτοσέλιδο ThessNews:Recognized text:
thess city
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
stories
ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
SHAPES
POLIS FACE
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ
σελ. 25-40
LIBERTATIA
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
SEVEN 2SEVEN
ΑΓΡΟΤΕΣ
ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ
LIBERT
oOSSIP
σελ. 21-24, 41-44
σελ. 17-19
BODY SHARES
Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
THESSNEWS
www.thessnews.gr
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 27-28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 2e
METAAH EPEYNA THE INTERVIEW EE OAOYE TOYE NOMOYZ THE MAKEAONIA
76% OXI
στη σύνθετη ονομασία των Σκοπίων
ΤΙ ΛΕ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
® Agrotica
27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΟΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ
01-04/02/2018
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΓΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ, ΦΡΑΓΚΟ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ σελ.8-10
ΧΡΟΝΙΑ
ΊΣΑΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ
Agratics
http:agrotica helexpa.gr
ΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO
ΑΠΟΨΗ σελ.46