Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 27.01.2018
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5962
Στο επίκεντρό αι ο βαθμός εποπτείας
χέρι με το ΔΝΤ στη μάχη για το χρέος
Νέου τύπου μοντέλα λειτου!γίας «φέονει» η τεχνολογι ή εξέλιξη
άπεζες: Πώς μπαίνει νέο «υλίδι» σε ποοσωπικό και δίκτυα
Πόσες χιλιάδες εργαζόμενοι σχεδιάζεται να φύγουν
έως το 2020. Δραστική μείωση και στο δίκτυο των
καταστημάτων, το οποίο θα περιορισθεί στα 1.600 έως
το 2019, Νέου τύπου μοντέλα λειτουργίας «φέρνει» η
τεχνολογική εξέλιξη
Θετικά
σινια α απο
Ελλάδα και στον τραπεζικό κλάδο ήταν στοχευμένη η
σημεQ1νή παρουσίαση υψηλό.
Η δοαστική μείωση του λειτουογικού βαθμων στελεχών της Fitch
κόστους σε καταστηματα και ποοσωπιχο ησηςετοιμάζει την" επίσημη
Ratings, χαρώς ο ονας αξιολόπεονά υηλά στη στοατηγική των αξιολόγησή του για την εγχνουα
01200 0111α στι
ελληνικών τοαπεζών, στο πλαίσιο της Η τρέχουσα πιστοληπτική δια
σχέδιο για αξιοποίηση
00U των ποωτων υΛων
βάθμιση του ελληνικού χρίτους
ται σε Β-με θετικές
τοποθετείτο
οποία αποτελεί ένα από τα όπλα υείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
πα)οπτικές
Αυγούστου του 2017, ωστόσο
είναι πλέον ε αρετιχά πιθανό ο
0120ος να προχί00ήσει σε θετική
αναβάθμιση του αξιόχρεου της
Xt0ας στις επόμενες δύο εβδοΤην εισήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ολοκληρ)μένη και βιώσιμη διαχείαση των
Ορυκτών Πρώτων Υλών, καθώς και την εισήγηση των
Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Τουρισμού
για το σχέδιο δράσης του θεσμικού πλαισίου εποπτείας
τών οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς, ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής
(KY.ΣΟΙ.Π.), το οποίο συνεδρίασε σήμερα, Πεμπτη 25
Ιανουαρίου 2018, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Αποχωρε
η Βελκουλέσκου
από την Ελλάδα
0120ονομία είναι οι ενδείξεις ότι η
τρέχουσα ανάχαμψη διατηQείται
χαι ότι χτίζεται ένα σερί (track
record) επίτευξ
για τα προτογενή πλεονάσματα.
1110ίλληλα, έχει επιτευχθεί
σημαντικη «ανακουφιση» στο
βάρος του επίσημου χρέους.
συνέχιση της επιτυχούς εφ1Q.
μογής του ποηράμματος του
Ο Πίτερ Ντόμαν αναλαμβάνει επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ στην Ελλάδα. Η Βελκουλεσχου φέρεται να είχε ζητήσει την αντικατάστασή της από το περαΟ Πίτερ Ντόλμαν μέχρι
πέρυσι ήταν επικεφαλής του
κλιμακίου του ΔΝΤ στη Λευκορωσία ενώ είχε εργαστεί
στο παρελθόν και στα προγράμματα του Ταμείου σε
Ιρλανδία, Ρωσία χαι Ouxoανία.
Ηκα Βελχουλεσχου φέρεται
να είχε ζητήσει την αντικαμεταξύ της χοΟας και των
επίσημον πιστωτών σε συνδυασμο με το σταθερ) πολιτικο πε αποτε
χα στοιχεια για τη χοοα
δυναμική στην αγοά ε Τασίας
αλλα χαι το τριτο συνεχομενο
Στη σύσκεψη αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για τον
ανεχμετ
για τους τρόπους αξιοποίησής του, προκειμένου να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης, αναφέρεται στην ανακοίνωΟ Πίτερ Ντόλμαν αντικαθιστά την Ντέλια Βελχουλέσnou στη θέση του επικεφαυτο οουκτό πλούτο που διαθέτει η χώρα και
υμηνο αναπ
τυξης είναι επίσης
στα στοιχεί
κλίματος εμπιστοσύνης χαι την
XINZ τους αι των δημοσίων
ηλα με τη βελτίοση του
πρόγραμμα από το περασμέ-