Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΦΚΑ: Παράταση έως τέλος Φεβρουαρίου για τις εισφορές 2016
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . ΤΦ.1.00E A.Φ. 5152 Σάββατο 27.01.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΟΤΕ: Στις 22
Φεβρουαρίου η
Κοινή δράση
Στο νέο ΕΣΠΑ οι μελέτες διαχείρισης
απορριμματων
ανακοινωση
για μεταρρυθμίσεις
αποτεΛεσματων
ιός Τηλεπιχοινα)κοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει
ος Α.Ε. α
2017, τα οποία έχουν χατο1 σύμφωνα με τα Διεθνή
Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.).
ν Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου
συνεδρίασης
στηρίου Αθ
ως άνω δημοσίευση των ατοτελεσμάτων η Διοίκηση της
ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00% Α.Ε. θα
τηλε-συνδιάσκεψη με αναλ
ντές και επενδυτές στις 17:00
(Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη)
/15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο)
/10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) για να
συςητησει τα εν
χρειάζεται η Αθήνα νέο
δίχτυ ασφαλείας
Συμφωνία
VRS με Alphasense
α διανομη
αναλύσεων
Η γερμανική εφημερίδα ελληνικού χρέους. Κι αυτό για
Frankfurter Allgemeine Zeitung να επωμιστούν και οι χώρες
εστιάζει στην επόμενη μέρα πιστοπές μερίδιο της ευθύνης.
μετά την ολοκλήρωση του εάν προκύψουν δυσκολίες στο
τρέχοντος ποογοάμματος που μέλλον, θα μπορεί να ειπωθεί
λήγει τον Αυ ουστο του 2018 ότι φταίει η απουσία ελαφρυκαι θέτει το ερωτημα: «χρειά ε- νσης χράους ή τα ανεπαρκή
ται η Ελλάδα ένα νέο δίχτυ ασφ- μέτρα ελά4ουνσης».
οιλείας.»
νονται χηοοι της εγχωριας οικονομιας, ωστοσο
Valuation
συνεχίζει να μειώνεται το διαθεσιμο εισοδημα τον νοικοκυριων, τονίζει ο ΣΕΒ. Η αύξηση της απασχόλησης υπερ
βαίνει την αυ ηση του ΑΕΠ και η παραγωγικότητα της οινονομιας υποχωρει, υπογ αμμι,ει.
Η AlphaSense αποτελεί μια
ιδι(it1ΙΧή εταιρία τεχνο
ΗΠΑ. Η εταιρία ιδούθηχε το
toc 2008 με τη συνδρομή
θεσμικών επενδυτών και
επιχειρη ματιηων
λαίον.H VRS (Valuation &
Research Specialists) απο
δέχθηκε συμα(ονια διανομής
των αναλύσεων της από την
<<Πρόσφατα, τα νεα για την
Ελλάδα ηταν καλα. Αλλα ακόμη
γίνεται λόγος για νέα υποστηρΗ FAZ σημειωνει οτι «η κατα
σταση στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι επισφαλής», με τον
δείκτη χρέους να αγγίζει το
Η αναχαμψη της ελληνικής αναυ με αυτοια lmenm,
οικονομίας στο
2017 είναι χανοποιηταχή, με
τη βιομηχανική πααχγογή, τις
εξαγωγές, και τον κύκλο
| ιξη στη χωρά Για évα τεταρτο
177% του ΑΕΠ», ενώ το 2017 η
πακέτο βοήθειας, όμως, ούτε
λόγος δεν θέλει να γίνεται το
Βερολίνο», αναφέρει η εφημερίδα. «Ο πρωθυπουργός Αλε ;ης
Ίσίπρας υποσχέθηκε στους
Ελληνες ότι τον Αύγουστο θα
χώρα για προτη φορά μετά από
χρόνια κρίσης σημείωσε μικρή
οικονομική ανάπτυξη
Σε πεουτταση που μετα το χαλο
καίου τα ασφάλιστρα κινδύνου
παρ,μένουν υψηλα για την
παραμένει συγκρατημένη
(+0,6%), λόγω της σφεσιακής
επίπτυσης που ασκεί το παό
γράμυα ποοκοο ης ανομη
ερασιων στον τουοσμο να
ενισχυονται
ενδυναμονεται η αναχαμ. η
εταιρια
AlphaSense μέσω της FactSet
Research Systems, σύμαωνα
με σχετική ανακοίν
καθώς
σ ην οικονομία. Την ανάχαμψη της οικονομιας στηρίζει η
ocuvcxm
συμ4 un α αυτη α4og ά στη τελειώσουν τα προγράμματα Ελλάδα, αυτό θα σημαινε οτι της διεθνους οικονομιας, αν ηση της απασχολησης
διανομή τον αναλυσεων δια διασωσης και εξυγίανσης. Ο πιθανως θα χρειαστει ένα τετα- τονι ει ο ΣΕΒ στο εR0μα- χτα 1,9%χαι η αν ησηταν
epopov παροχον όπως Τσίπρας μιλά για ένα clean οτο ποογραμμα, Χάτι όμαος για διαιο δελτιο για την ελληνικη luotkn κατα 0,5%
χρηματιστηρια)κον εται
αλλά και ανεξάρτητων εται
ιαν έρευνας & ανα υσης
μεταξύ των οποίων και της
exit', για μια καθαρή έξοδο,
Μετά, θέλε στην
απομειωσης του χρεους μεσοο εφημεριδα ΕΜηνας οικονοτο οποίο κανείς δεν είναι απόλυτα έτοιμος», δήλίοσε
οικονομία.!!αουλληλα, οι λιανιχε παλ σεις αναχαμα ουν,
ι να θέσει το θεμα
AlphaSense.
02ων για την αποπαηρωμη του