Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

«Να µην
χαθούν
περιουσίες»

Κ. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ: ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 6

∆ιήµερο Κικίλια
στην Αχαΐα
ΣΕΛ. 3

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ
ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4750/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ-∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ

«Έπρεπε να γιορτάζαµε
κι όχι να βουλιάζαµε...»
ΕΠΑΦΕΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ
ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

140 ΦΟΙΤΗΤΕΣ «ΕΓΚΛΩΒΙΣΑΝ» ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ, Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

«Οµηρεία»
στην Εστία
Απειλούνται µε έξωση απο ξενοδοχεία
που διαµένουν λόγω οφειλών

ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ: Θα τακτοποιηθούν
οι οφειλές µετά το Πάσχα

Ο ∆ιευθυντής της
Εστίας, Γιώργος
Αθανασόπουλος

ΣΕΛ. 2

«Ανάσα» για
δανειολήπτες
του ΟΕΚ
ΣΕΛ. 10

ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ 30ΧΡΟΝΟ ΒΑΣΙΛΗ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΙΟ

Ενηµέρωση
των αρχηγών

Εξαπλώνεται µε µεγάλη συχνότητα, τελευταία, στην περιοχή µας, η δράση
των επιτήδειων, που βρίσκουν «1.000
τρόπους» για να εξαπατούν ηλικιωµένους και να τους αποσπούν µεγάλα
χρηµατικά ποσά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Πτ∆
ΣΕΛ. 7

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τροχαία ατυχήµατα, βλάβες στην παροχή ρεύµατος και άλλα σενάρια, κυριαρχούν ενώ το θέµα απασχολεί τις
αστυνοµικές αρχές, που έχουν εξιχνιάσει αρκετές υποθέσεις, αλλα υπάρχουν και δυσκολίες καθώς οι δράστες
χρησιµοποιούν ακόµη και τηλεφωνικές
γραµµές του εξωτερικού.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΜΕ ΠΑΟΚ

Έσβησαν
τα όνειρά του
ΣΕΛ. 5

∆ιπλή
µάχη στο
µπάσκετ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΣΕΛ. 21-27

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

Παρούσα η Εκκλησία στους εθνικούς αγώνες
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ∆ΗΜΟΤΗ ΤΟΥ «ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ»
ΣΕΛ. 4

Κύριο στοιχείο όλων των παραπάνω σεναρίων είναι ο αιφνιδιασµός, γι’ αυτό
εκτός από τις συνεχείς προειδοποιήσεις της Αστυνοµίας, επιβάλλεται να
γίνεται και «εσωτερική ενηµέρωσης»
σε οικογένειες που έχουν ηλικιωµένους.