Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
απο του ΠΟΛΛου
τους λίγους
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 807-ΕΤΟΣ 15ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΤΗΛ: 24410 80888
Οι ναλαντόμοι του ΕΒΕ
Τις τελευταίες μέρες ακούμε για κάτι τρελά Ποσά που
πληρώθηκαν από το επιμελητήριο Καρδίτσας ως απο
ζημίωση της εκλογικής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν
. Συγκεκριμένα υπάρχουν στο ΑΙΑΥΤΕΙΑ δύο διαφορετι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕ ΝΙΟΥ 3
At M. 090037118 ΔΟΥ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
| κά ποσά. Ένα ποσό 14.950€ για αποζημίωση της εκλογι
κης επιτροπής και άλλα 1750€ για αποζημίωση βοηθητι
κου προσωπικου
9/12/2017
THA 24410223
Μιλάμε δηλαδή για μενα λη ναλαντομία της διοίκησης
μιας και ακουγονται κατι τεραστια ποσα που φτανουν τον
ετήσιο μισθό ενός ιδιωτικού υπαλλήλου
ΑΠΟΦΑΣΗ
ις διατάξεις του Ν 2081/1992 .mpi Ezyurmpin' άοις η onun οτήθη α με τον Ν. 3419/2005 KKEI boNeL
Ζητήσαμε με αίτηση, ζητάμε και δημόσια να μας δώσουν
πλήρη και αναλυτικά στοιχεία, διότι οι επιχειρηματίες που
στενάζοντας, Πληρώνουν την συνδρομη τους, Πρέπει να
ξέρουν που πάνε τα λεφτά τους, Που γίνονται άτοκα
δάνεια σε υπαλλήλους, αμοιβές σε ομάδες εργασίας
Στον/στην: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΤΗ 1ITIMENITI PIOY ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΑΦΜ:
ΠΡΟΕΔΡΟΥ.ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΙΡΟΟΠΙΚΟΥ Τ ΗΣ ΕΚΛΉ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΙ IHS ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΊΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΉΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΙΜΑ ΑΙΙΟ 8/8/2017
ΕΩΣ 1 1/12/2017 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΕΑΙΏΊΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΙΡΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ 10 & 1 1/12/2017 ΠΑ ΤΙΙΝ ΑΝΑΔΕΙΕΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γνωρίζετε πόσο κοστίζει μια μετάβαση του προέδρου n
άλλου μέλους του ειυμελητηρίου σε άλλη Πόλη της Ελλά
δας και πόσο αποζημιώνεται μια διανυκτέρευση;
Ακυρώθηκε απόφαση της ΔΕΥΑΚ: I Χαμός και Πάλι στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
. Στην ώρα των
ερωτησεων ο
Αημητρης Σκο
Ακυρώθηκε απόφαση
του ΑΣ. της Α.Ε.Υ.Α.
Καρδίτσας, σχετικά με
ορισμο επιτροπης παρα- i i
λαβης προμηθειών και
υπηρεσιών για το έτος
2018, από τον συντονιστη 1 1 θέμα του αυτοκι
της αποκεντρωμένης
διοίκησης, επειδη
ορίστηκε πρόεδρος της μετρητη των
επιτροπής, υπάλ
ληλος της επιχείρησης ! :- . Τσιαντής:
οπως ο νομος οριζει,
αλλά ο αντιπρόεδρος 1 να συνεργάτη
τησε απο
ι τον όημαρχο να
i παρει εση για το
νητου και της Πα
ραΠΟΙησης του
Σε είχα 2
5 χρό
υμήθη
κες αυτα
E65: Ένας δρόμος απόλαυση
| ειπώθηκαν βαριές
1 κου εντες και
ταξίδευε στην
έγιναν σοβαρές
i καταγγεΑιες που
δεν έχουν Προη
να μεσω του
E65 και σχολιάζει 1 |νούμενο
τα πλεονεκτήματα
του νεου αυτου
δρόμου που φέρ
νει επανασταση
στην καροια της
Θεσσαλίας
.ΟΛα έχουν
καταΥραφει στα
πρακτικα και
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
υριακή 28 Ιανουαρίου
1 περιμενουν τον
1 εισαγγελεα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΚΙΕΡΙΟΝ
Ακαπνα καταστήματα στο νομό μας