Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 27-28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3995 - ΕΤΟΣ 17ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Αλλαγές με στόχο
την προστασία της
διάθεσης του δωρητή
Σελ. 7

Ούτε βήμα πίσω για
τις μονάδες
βιοαερίου στη ΒΙΠΕ
Σελ. 11

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

«Μηχανές» στο φουλ για
την ανάπλαση της Πλατείας

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Η ενημέρωση
έδωσε πειστικές
απαντήσεις
Σελ.4

3 Το αμέσως επόμενο

διάστημα η αξιολόγηση
των 23 προτάσεων που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο
του αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού
3 Επιδίωξη του δήμου

η επιλογή της καλύτερης
και πληρέστερης
πρότασης για
την ανάπλαση

ΖΟΙΝΟΣ WINERY

Το κρασί κερδίζει
έδαφος σε Ελλάδα
και εξωτερικό
Σελ.13

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ζητούμενο να…
αποφευχθούν
τα χειρότερα! Σελ.9

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πρόσω ολοταχώς
για τη λειτουργία
του νέου κτιρίου
• Αντίστροφα μετρούν Διοίκηση,
ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, καθώς μέσα
στον επόμενο μήνα θα αρχίσει
να λειτουργεί το νέο πενταόροφο
κτίριο, με την Οφθαλμολογική
να μεταφέρεται πρώτη

Σελ.3

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Αύριο η βράβευση
των αριστούχων
μαθητών
Σελ.10