Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5457
Τιμή φύλ.:0,15 € |
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr
Περιφερειακό Συμβούλιο ΔυΤ. Μακεδονίας
Δεν κατάφερε
να βνάλει ψήφισμα
νια το ονομα των Σκοπιων
Σελίδα 1
Έτοιμη να συγκρουστεί
με την κυβέρνηση
η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
!! Φορο-Πρόστιμα
τέθηκαν σε ισχύ οι μειώσεις
Σελίδα 9
Σε ισχύ τέθηκαν οι μεια σε1s στα npompa
για φορολογ|es napaBaoes nou
επιβάλλονται από την εφορία και φτάνουν
κατά περίπτωση το 60%
στ0US φορολογούμενουs va un°βάλλουν
φορολογικέs δηλώσεις ακόμη και μετά
την έναρξη φορολογικού επέΥχου και
μέχρι την κον0noinon nPaSns npooupnou
οριστικού διορθωτικού
npo°διορισμού του φόρου.
Ναρκω πέδιο
η Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 16
Σελίδα 13
901 Πτολεμαϊκοί Αγώνεs
Προαγωνιστικών 2018
Με 35 μετάλλια
Roadtrip
(οδικό ταξίδι)
επέστρεψε η Κολυμβητική
στην Ευρώπη
για νέους
Ένωση Kozavns Σελίδα 24 από 18-30 ετών
Μακεδονία
ξακουστή
Τι είναι το Road Trip
To Roadtripproject
Για να αντιληφθούμε καλύτερα αυτό που συμβαίνει με
την υπόθεση του "Μακεδονικού-ου με αφροσύνη ανα
κίνησαν κυβέρνηση καιδιεθνής συμμαχικός Παράγουν θα
πρέπει να το δούμε από απόσταση και με την αναγκαία
μεταφορική διάθεση rou θα καταστήσει ευκρινείς τις δυ
είναι
ταξιδιωτική εμπει.
pia, όου 8 νέοι σε 4
ομάδες των 2 ατόμων
θα ταξιδέψουν οδικώς
στην Ευρώπη την
νοιξη.
νάμεις nou έχουν ενεργοποιηθεί.
Η όλη υπόθεση μοιάζει με δυο μεγάλα σεισμογενή ρήν.
ματα όΤου η δραστηριότητα του ενός απειλεί να ενεργοΠΟιήσει το δεύτερο, μεγάλη έκταση. Του on lou
Μέσα από 4 ταξίδια ο
συμμετέχοντες θα διασχίσουν την ευρωπαϊκή
ήπειρο με μικρό λεωφοεφάπτεται του πρώτου σε διαφορετικό βάθος.
pelo (minivan)
συνέχεια στη σελίδα g/
Σελίδα 7