Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νυόλαος Κρα λάος 1951-1974 180
τρια-Εκδό
ια Σταρίδου L Στυλιαν
ή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 261A
ΝΟΥΑΡΊΟΥ 2018
Περίοδος Β (1974)"
Ap. φύλλου 6880-11555050
GJIO IlJVJ1αλιά Δράμα
Η ελληνική αποστολ
Μακεδονία
Πατρίδα μου
«Ενίσχυση της ίδρυσης και
λε τουργίας νέων τουριστικών
μικρομεσαιων επιχειρησεων
||Ολυμπιακούς Αγώνες!!Στρατός και Ερυθρός Σταυρός
PyeongChang 2018
στη Δημόσια ήδωρ
Βιβλιοθήκη Δράμας Των πλειστηριασμων πρωτης κατοικιας
στο Δ Ο οτυ εν ρο ή Bekerounaap μα
Εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα κατά
από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Νεκρή 80χρονη
Nmu: an
!από αναθυμι
σε, για μία ακόμη
εντάχΟΝε στις δρά
ΝΕΡΗ ρόθηκε Χεςη
πτη κατά
08.00τοπρωί ατότονγιότης, 80χρονη γυνακα στην πόλη της Προσοτσάνης. Σύμτης Αστικής Mn Κερδοσκ ηκής Erap
aeFuτης πρώτης κατοικίας Πέρασε το
ια από το Δημοτικό Συμφούλιο Δραας.
ενημερωμένες πηγές, Karoa συσκαή
Future Library, 304 β(Na, τα onoia θα
κής συνεδρίασης του αίματος
Οι μόες aTippήσες που έφερε η παράταξη
υτίοουν τις συλλογές της dHKEBIAPA
μένου και eopépo τος αξιόλογων κα
δ φορετικά
να καταλήξει. Οταν το πρωί ο γιος
vesprl στο κρεβάτης, ενω σε όλο το δοσεων, Που ανταπο
πουλες κατηγορίες χρηστώ . Τα βΟία Ποστο πλοίο τελικό κείμενο και να ηφιστεί queou από το
πυρκαγιά Τα ΤΕρατέρω αποφαιχθπαν με
των Δημόσιων και Δημοτικών Βιβλιο rkiv
που υλοοείται με τη χρηματοδότηση του . Τ
ιδρυματος «Σταύρος NdpXP9
τική αρχή δια του αντιδημάρχου Ουονομκών κ.
ομως υπήρχαν κά0RS φράσεις nou apene
αφαιρεθούν. Επί της ουσίας αμφώνησαν όλα και το ψήφουν
έχε. ως στόχο την
κλείσες σο το τελικό κείμενο
ετήσια υλοποίηση δράσεων, α
ogopuva, Οκς Χθες Παπτη θα ανα τόντουσαν α er uppahi;
[Tuepa, σε αυτή τη δύσκολη για δεκάδες χιλιάδες σμο
τες μας συναρία, οφελουμε να στηρερυμε με όλες τις δυο
τελικό κείμενο του ηφίσματος, σύμφωνα μετο πρωτότυο
τους σ μπολίτες μας Που βρίσκονται σε δύσκολη
που ε$δωσε η ΚΕΔΕ, ίνα
προς της Βαλιοοκη της
Apqua, e epé)Εται στο πλαισιο δωρεών
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δρ μας για τη Μακεδονία
επτελουν και τις προσ ύθευες που κατορά μαν για τ enna meis perm
Να μην χρησιμοποιηθεί πουθενά η λέξη | :
των Πολιτών της περιοχής τους.
brarywa τη στήριξη που προσφέρουν στη Br
δωρεάς κα οδκά σε μία δωολη οοονομιή
Μακεδονία και να εξαλειφθούν
οι αλυτρωτικές βλέψεις των Σκοπίων
Δεν ψήφισε ο Γ. Στεφανίδης-Ψήφισε αλλ στηρίζει
σύνθετη ονομασία ο κ. Χρυσοχοίδης
ΜΕΤΑ από αίημα της Ιεράς ληροηόλεως
για τηίδρυση Ενοοςτου Ιερού Ναού Αγίας
Ειρηνης στην Πόλη της Δράμας.
Δρφας
ΘΕική γυμο τηση
χρήστες της Δημόαας Κεντρικής Βιβλο
κης Δράμας να αξιοποήσουν μέοω της δ.aaαπό την συγκέντρωση 283 υπογραφών
Tou eava0η Ποιμμένη
ΙΑπέρασε τελικά το
mpiqua για το ζήτημα της ο ομοαςτων Σκοπίον από το Δημοτικό
ατημα μεταφ0ng στο Δημοτικό ΣυΡούλιο
Δράμας, το οποίο γνωμοδότησε θετκά, ενώ
στη συνέχεια θα ακολουθηθούν α υόλα
Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου
Εργοληπτών Δημοσίων
Εργων Ν. Δραμας
της 24 loougiou 2018. Κατά τη&qKaa
οντα, μέχρι την έκαντ δημ ppu0 ομών Σολάκη κα
τελιά Goererpgano όλες τις Παρ ατοΜόνη διαφωνία υπήρξε αυτήτου επο
φαλής της-ακής Συατείρωσ19
ρίως από την οδό 1ηςΙουλου, δυτικώς από
την οδό Αρκαδιοπόλεως, νοτίως και ανατολ
δέσμου Εργοληττών Δημοσίων ΈρΥων
μας. Ερατης Ενορίας, η Δημοτική Κονότητα
Δράμας, της Δημοτικής Ενότητας Δράας
τέρα 221a ουαρίου, στην οποία éwe o
απολογισμός του έτους κο ς κου εκλοY ς γιατην ανάδείξη του ν ου Διοο t
erwar μων σ ολιών βαλίυν κτλ, eo τα
onoi0ς exave πολιτική ανάλυση για το
έμα Υποστρ μετα άλλον ότ την
Ελλάδα τακ μματα χρηαμα ο ντο ράταξης«Νόλη + ZofpK. Λευτέρης XpUσοχοϊδης ναι μ
αρ.aappan i σεόμως τη θ σητου ότι
χοροουμε σε οκομές και πολ κες
οταΠΟδώσες.
τημα αυτό για δημαγωγικούς λόγους και
στηρί εισνθετη ονομασία γιατα Σκάια
τική συμαχία πρέπει να ολοκληρωθεί στα
σμό. Υποστήριξε επίσης ότι ουσιαμηνο του 2018. Τέλος ζήτησε και έχνε, η
να αα ο ομαστιή-για τον
ΠΟλ τικό και δπλωματικό εηπεδοκαι ότι αμασα éxa να
σος, Γραμματέας: Σοπ άδης Γεώργιος,
ψηφοφοί
αλαφθοόν
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
αλτρωτιές βλέ
ταγμα των Σκοπίων.
ας από το ΣυνΕπίσης, οδηματος συβουλοςτης ΠοZunge K. ΜΑεκάνης, τόνοε
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ:2 521 0-221 1 2 & 2521 0-20806
αμυνα στο τελικό κείμενο.
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι
Συμβεβλημένοι με τον Ε
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
τος (αα των Σκο
λαγή της ιθαγένειας κα των
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα