Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Φουρτουνιασµένο»
το εσωτερικό µέτωπο!

ΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΥΝ ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Tρία χρόνια
εξαπάτησης
του λαού»
37%

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4749/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

O OΛ.ΠΑ.
ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ
«ΤΖΙΦΡΑ» ΤΟΥ
ΣΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΩ Ο Κ. ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΖΗΤΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΙΜΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΒΟΣTΙΤΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΚΟΠΗ

Ιστορική
ηµέρα για
το Αίγιο

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΤΕΙ

Βραδυπορία

21.5%

για την Πατρών-Πύργου
Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

n Ο αντίκτυπος της καθυστέρησης στο ΕΣΠΑ

και στην τοπική οικονοµία και κοινωνία
ΣΕΛ. 20

ΓΚΑΛΟΠ: Η Ν.∆. ΜΠΡΟΣΤΑ
15,5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 12

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η γιορτή και
η αργία των
Τριών Ιεραρχών
ΣΕΛ. 4

ΕΛ.ΑΣ.: ΘΕΜΑ ΩΡΩΝ
ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ο Αρχηγός
την Κυριακή
στην Πάτρα

Φορτίο
µε 7 κιλά
κοκαΐνης

Η τελετή έναρξης του Καρναβαλιού,
το περασµένο Σάββατο, σηµατοδότησε την αφετηρία του και ήδη οι πρώτες εκδηλώσεις εξελίσσονται βάσει
του προγράµµατος, που έχει καταρτιστεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση.
Ανεξάρτητα από τις κρίσεις για την
επάρκεια της τελετής έναρξης και τα
όσα διαδραµατίστηκαν, οι ιδιαιτερότητες της φετινής διοργάνωσης, είναι ένα στοίχηµα.
Φέτος µετά τις διαφοροποιήσεις δεκάδων πληρωµάτων και την αποστασιοποίησή τους, από τις πρακτικές της
δηµοτικής αρχής, όλοι αναµένουν να
διαπιστώσουν αν και πόσο θα µεταβληθεί η συνολική εικόνα του θεσµού,
γεγονός που θα πυροδοτήσει αναταράξεις και ποικίλες συζητήσεις για
το µέλλον του.

ΣΕΛ. 5

Συναγερµός
από πορεία
στο κέντρο!
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ:

0,72 ευρώ

ανά ασθενή το µήνα!
ΣΕΛ. 5