Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ανεβάζει το θερμόμετρο η Άγκυρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
1111|1
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
leiINA. ΙΙΑΡΑΣΚΕΥΗ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΊ0r 201
ΣΗΜΕΡΑ-Η
Ανεβάζει το θερμόμετρο ηΆκυρα μετα80 λίμα
και άλλες 500
Προσλήψεις
Kamyopei την Αθηνα για «επιθετικοτητα λίγο πριν από την ε
πέτειο των Ιμίων
βουλευτών
Ευντηρεί το κλίμα ένταση3 στι"ιμερε53
στιν κυβέρνηση. 0EXmp0ourlos του τουΟΕπίθεση στον
. Tot nou Kataypopea
στον Ελληνα πρω0omlupyo xaouvouxa
tenu στ αυτό τον οοισμο". Η τουαυκη
Kopetta του τουρκικου ναυτικού. ΣΕΑ.4
Σε επιφυλακή για πλημμύρες το Παρίσι
030 ΑΣΕΠ. Ευ.5
uous ue tnxoton tou opou
ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΕ ΜΑΓΚΑΡΝΤ
στο επίκεντρο
στελεχη του ΣΥΡΙΖΑ umolinnorv στον
Κριτική κατά
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Το ΣτΕ απέρριψε
προσφυγήκατοίκων
Σημερα η ομιλία Ταμπ
Στο στόχαστρο ms xpmnis na
u dEpo
να ανοοκευάσει ο κ. NL Tour, evoue.
τερου δημόσιου Txen, ΕΑευθερου
όσο και του προ(60ου TDS EKT Mapo
Τραγωδία στην Ιταλία με εκτροχιασμό τρένου
Εσόδων (AA&E), EEA, 22
e Alpha Bank: MEyákn EnuxiaUuST
5ετού[ 0p0AO OU Της Alpha Bank
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
με σύγκρουση
Tic HIIA στη βόρεια Συρία
ujouC 500 ENOT. ευρώ. Onpoopo.
ENTLE35d EMp00ain
Ολους
τον λογαριοσμό. Και autos δεν ου
Είναι κάη0los άλλυ%, mapa ο Ελληνο
μενου κοινού loos σ1nv Ελλάδα Η
η Αγκυρα διέψευσε την ανα)oomon tou
λευκοο οικου για την
τοπου Bevedoutkos, povo nou-πέρα
400 νέες eEDEC E0yooix, IEA, 26
τη μιυηθοουκ και στη 60aaom evos
mc ΕΚΤ Μαριο Ντράγκι rnwticfr
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
Η Αθήνα του μέλλοντος
μα moontlKfC xaAdplu anc, tou.xi.
Ο Ντόναλντ στο Νταβός
tpono nou onEut.VEto'OE Ψί0ος,Ο Exnpoomnd touKoulupEpona:
yvu vu unuyp.nnati autorpodunLK tmv
κες5ef veicouacoex.cvw npw nndaiedietup
téloc.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα