Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλ. : 6366
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι κατασχέσε1s
και το κυνήγι οφειλετών Που κρύβει
το επικαιροποιημένο Μνημόνιο
Τιμολόγιο
αντιληφθεί ότι η πίεση
σε όσους χρωστάνε
στην εφορία και στα
ασφαλιστικά ταμεία
θα γίνει αφόρητη
Πέρα από τους
130.000 πλειστηρια.
σμούς, τα κείμενα
πάνω στα οποία βασίστηκε η πολιτική συμφωνία για το κλείσιμο
της τρίτης αξιολόγησης «κρύβουν» και ένα
ανελέητο κυνήγι όσων
χρωστάνε στο Δημό.
σιο, ανεβάζοντας
ακόμα πιο πάνω τον
πήχη των εισπράξεων
Ως τα μισά της χρονιάς, θα πρέπει να
έχουν εισπραχθεί του
λάχιστον 1,710 δις
ευρώ από το stock των
παλιών οφειλών στις
εφορίες,, ενώ στ
τέλος Δεκεμβρίου θα
πρέπει να έχουν μπει
εξαιρετικά χαμηλά ειαπό κατασχέσεις
σοοηματα προσφερει
κανείς στα κρατικά ταμεία
μυρίζουν»
σαφάρι μερωτικά σημειώματα
Αφήνοντας
στην άκρη την επέ- τουλάχιστον 2,8 δις οφειλετών. Το Τεχνικό για τις εκκρεμείς υποτο νέο κοινωνικό Οι
κοσχύσει από 1nnou
Στο κοινωνικό τιμο
εκατ ΕυρωΠάνω από
το στόχο του 2017,
Όσον αφορά, δε, στα
χρέη που θα δημιουργηθούν στη διάρκεια
του 2018, η κυβέρνηση
έχει συμφωνήσει να εσπραχθεί τουλάχιστον
αύξηση του ποσοστού
συμμόρφωσης των φορολογούμενων στο
84% από 83% το 2017
κι αυτό σημαίνει πολύ
απλά ότι όλες οι νέες
φορολογικές οφειλές,
εισόδημα,
κερασάκι στην
τούρτα δεν είναι άλλο
από την περαιτέρω αύ
ξηση του ποσοστού
των φορολογούμενων
στους οποίους, θα
εφαρμόζονται μέτρα
πλειστηριασμών
και στα χρέη απέναντι
στο Δημόσιο-το πώς
ακριβώς θα τροποποιηθεί και θα προσαρμοστεί αναλόγως-0
Κάδικας Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων θα
to συνέ ε
στην 11
μενο δμένο σ εν έχει
Χώθαστο σκονται
φέτος ο ετα
το 24%, δηλαδή περ
στον ΕΝΦΙΑ
και το αφο- Ιπροβλάες.0 στους
ρολόγητο
συνεχώς στο μικροσκόπο της ΑΑΔΕ, η
omia με "βάση και το
άνο θα
«βομβαρδίζει» τους
φορολογούμενουςμε
να αυτοί οι δείκτες που προειδοποιητικά-ενη
που 3 δις ευρώ, αν
υποθέσουμε ότι οι
νέες οφειλές δεν ea
κινηθούν πόνω από τα
φετινά επίπεδα.
Δενείνα,όμως μόνο
το 59%
φέτος τίθεται στο 59%
έναντι 57% το 2017 κι
αυτό, σημαίνει πρακτικά ότι με το σημε
ρινό ρυθμό αύξησης
μενο δίμηνο-δεν έχει
παρά να ανατρέξει στις
δικό της
νέους εισπρακτικούς
στόχους, που περιλαμβάνει το Τεχνικό Μνη.
οφειλών οφειλετών.
Το νομοσχέδιο
Σημαντικές αλλα
γές στη φορολογία
τουμενα που περι
λαμβάνονται στη
συμφωνία της ελλη
νικής κυβέρνησης
τους δανειστές.
Είναι ανοιχτή η μείωση των αφορολόΚοινόχρηστα
Οι συνέπε!es για όσ0US
μείναι ανοιχτή maaj |
εισοδήματος των μι