Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
EPINH ANEEAP
t Ιδρυτής-Νυκόλαος Kapaθάνος 1951-1974 Ιδιοκτήροα-Εκοότρια Σταν ρίδου LZrou
ονή ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Παρίοδος Β, (1974)*
Ap φάλλου 6880-11.5540.50 €
Έπιασε
δουλεια
ο Κωστένογλου
1927: Οι Δραμηνοί
του Δ. Νευροκοπίου
έτοιμες να υποδεχτούν
συμπερΗΡΟά Του εντεταλμένου
από τον Ο.Η.Ε. ειδικού
διαπραγματευτή του κ.Μάθιου Numς
αισθητ
Οι αγώνες βουνού «Frozen Peaks.
αποστάσεων 10, 40, 180 και 240 χλμ
για τους φυλακισμένους μας
Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Κ. Καρα
κατσιανόπουλο
στον «Πρωινό Τύπο»
Ειδηλωση αφ έρουματης Εταιρείας
Επιστημών Αγωγής Δρόμος
θα ότης ο Μάκης Βορίδης Με το νέο ασθενοφόρο 4x4 του ΕΚΑΒ «Βασ Χατζηθεοδωρίδης
όλος ο 9
ρο Ρ (2 em po Een θα καλύπτονται καλύτερα οι περιοχές
Δ μοκρτας.Μάκη2018 δης. ΤοΣάο
Νευροκοπίου και Παρανεστίου
Με πομποδέκτες ψηφιακής τεχνολογίας αναμένεται
να εφοδιαστούν τα ασθενοφόρα Δράμας-Καβάλας
βατο 3 ΦΕβρουαρίου 2018 και ώρα 19.00
τηση με τους καλεσμένους, τους φαους
Του e000 Πολυμένη
από τις τράπεζες
AwEp οχορόςτυνπρογραμάτυο e elo0ρίου ΤΑΡ. Όπως Υράφαμε και στο
ονό μας φυλο (24 a. 2018), τα δύο
ασθενοφόρα που θα έρθουν στη
Δρόμα τις πόμενες ημέρες το ένα
ενα 4x4 και το άλλο μια υπερσύγ
ace όδου ano τςτράπεες γιατο 2018. Με
ζόμενα εντός του έτους και οχοδό άλλα
ΕΧου ήδη αρχί εινασχεδι ουν στοχευμένα
χρονη κ ητήμο άδα
ατώντραπεών
Τύπος" μίλησε με τον
κ Κωνσταντέο Καρακατοο-Οκ Kopaori
καιτατόχρονα
μας, eoaum τη σογμή δεν
υπάρχουν άμεσες ανάγκες
Αγωγής Δραμας, σε συνεργασία
Η ανάγκη για περιορισμό των λεπουργκών
δαπανών κυρως μέσω τηςμείωσης του &
Αύου τυνκααστημάτων, η δυ ακή είσοδος
της ψηφακής τραπερής αλλά και η
τηση των μετόχων για σταθεμή KBp80φορία
ματα που τυχόν εντοπί οντα στη Δραμα Οπως εξήνησε
ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, η με τα 2 véa ao ev0φόρα ο
στόλος του ΕΚΑΒ εναχ ετα σημαντι ά στο Νομό Αρά
το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένουν οι δευτερογενείς τικών, τα Ποντιακά Σωματεία Δράμας
την Ένωση Κυριών Δράμας, την ΠεριφεMMIpea κή Ενοτητα Δράμας, του Πολπιστικό
λογος Βαταδευτ κών Πρωτοβάθμιας Exμο ο για τις anin τωντ το
Παραμένει Γενικός Περιφερειακός Δ/ντης ΑΜΘ ο κ. Μενεξίδης
πα δου σης Νομού Δρόμος
Αποστρατεύεται ο Διευθυντής
Αστυνομίας Δράμας
ταξίαρχος κ. Γ. Καϊπάκης
σας φβρουστη τρέ preta p
ba kho
λοειδολο
ματ rneei την
Τετάρτη 31 αουαρίου 2018, στις
σμένης ΠαρασΚΕ ής. Το πρόγραμμα περιλακλμαιωτά και ανάλογα με την ηλικία του
γαζομένου εφάπαξ no0ό από 25ους και 50
μισθούς, προσαυ μόνο κατά 30% για όλες
τις Περιοχές εκας Αττικής και Θεσσαλοί ης
τοπαο θα φτάνει έως και τα 180.000 ευρώ.
T0 συνολικό ποσό Που θα λάθουν όσα ano.
εδρος της Εππροτής Ποντιακών Μελεγια τουςονω των 50 ετών σως και εξορ
Παράλληλα προτείνονται δύο κόμα Ενα
δύο ετών, κατά την ποία ο εργαζόμενος θα
, on ώσεις ευδοημις θα τερματ
Δευθυ της Αστυνομίας Δράμας
τα αρχος κ. Γιώργος Καπάκης.
ρίες Δρ. Κατερίνα Σαραφίδου, Σχολική
Δημ Σχολείου Προσοτσάνης και θα πλουαίνουν μουοκά η Χορωδία του Συλλ6n.EN Δραμας, ο
βαθμό του υποστρατήγου κτός
στημαα w, ενώ στοτέλοςτης δΕΤίαςθατου
αποχώρηση. Η δεύτερη αφορά την επιλογή
εργοδοτικών εισφορώ και του 6% του,
στρατευθεί ύστερα από 30 ημέΜε weER ης "υτό
Αφεντούλης, νταούλι και ο Χάρης Χαρκ Κοό ηςΟ σεβό u
ru o o iovycK
00ς πνη lir K
θα πτανασμαώουμεση
sprduo ruré
n μίας Δρόμος Τον 1M or
ίου ΤΑΝοςΑ
σ ο, με τέσσερις μια ύς στο τέλος της ο κ Kol ά ης ungsp é ας από Ypqu t, Tou
rDS AE eu oyS ΑσυΟίας Αρόμος 70, 1
πυ, 2017
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα dedG
αας εξόδου nuoooh ωσε η Eurobank Πορλαμβάν επίσης ne ταετή ατροφαρμακο.
τική και νοσοκομειακή κάλυψη, αλλά και προθεση το Δευθυ τή Ασυ quias
Δράμας,εύεπίτι νημερών του η
Ελληνική Αστυνομία στη Δράμα
απέκτησε τη δική της στένη, κοβώς μιnepoepea k6Αντής ΕΑΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
την οδό Γ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
παραμένει ο ηθρας του eg,
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
κός Δευβυνης Ανατολικής
όπου ή η umi era από το
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
ξίαρχο το 2015 κα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παραοοση
στα σαντουιτς
, "Καλαμιά
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ