Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 25.01.2018
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5960
Με τις εισφορές Φεβοουαρίου πιθανότατα θα φανούν τα νέα ποσά
Εισφορές: Πότε κλείνουν οι συμψηφισμοί για τους επαγγελματίες
Οι τιμές των
ατοι ιών συνεχίζουν να
νούνται πτωτι
Fitch: Πος επηρεών την ελληνικήχτηματαγορά 01 πλειστηριασμο!
Ο διεθνής οίκος αναμένει περαιτέρω συρρίκνωση στις
τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα το 2018, η οποία θα
ΥΠΟΙΚ: Δεν
δεσμευτήκαμε για
φέρει τη συνολική διόρθωση από το 2008 στο 45%. Οι | 130.000 πλειστηουαεκτιμήσεις για τα κοκκινα δανεια
σμούς στην 4ετία
Ratin
Δεν υπάΟΧει συμφωνία με τους
130.000, πλειστ οιασμών wατά
τα επόμενα τέσσε!α χρόνια,
Η Ελλάδα, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο
είναι οι μόνες χώρες όπου δεν αναμένεται να
καταγράφει αύξηση στις τιμές των κατοικιών τη
φετινή χρονιά, εκτιμά η Fitch σε σημερινή της ΑΠΕ.
υποστήQ1ξαν π40άγοντες του
υπουργείου Οικονομικών στο
Interamerican: Οι ρίσιμες
παραμέτοοι του τουρισμου
Σύμφωνα με τους ίδιους, η
«Έχθεση Συμμ0Qqu)σης» των
θεσμών για την 3η αξιολόγηση,
Αναλύτιχα, η Fitch επισημαινει πως οι τιμες των
κατοικιών συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά, αλλά | την οποία επικαλούνται τα
με πιο αργό ουθμό. Η πτώση 0,5% του 2017 έφερε σης, αποτελεί το υλιχό πλη οφ.
τη συνολική πτώση από τα υψηλά του 2008 στο ώησης των υατών-μελόντης
συγκεκQ1μένα
ενημέ@dt).
ενο)ζώνης για τη λήψη απόφασης και οχι το ειμενο της
συμφ(ονίας.
εσινη
συνεδρίαση του Eurogr
αποφάσισε το κλείσιμο της
αξιολόγησης χωρίς να αναφέρεται στο ανακοινωθέν συγκεχυΤονο ιστική
επένδυση 20 εκατ.
στη Λακωνία
μένος αριθμός πλειστη
σμών. Σημείωναν, επίσης, ότι
στα επισημα κειμενα της
Συμφονίας (SMoU & TMU)
«Τουρισμός Υγείας προορισμός Κρήτη» ήταν το θεμα
Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου,
Σητείας) στο Ηράκλειο στις 19 και 20 Ιανουαρίου, στο
ιεοίδας που οργάνωσαν οι Ιατρικοί Σύλλογοι
0εσμευσεις της χ(n)ας για την
επόμενη-και τελική, αξιολογποιο συμμετειχε η
τήθηκε στο συνέδριο από τον Γιώργο Βελιώτη, γενικό
διευθυντή ασ4αλίσεων Ζωής και Υγείας, ενώ συνέβαλε
και στην οργάνωση του συνεδρίου με Χοηγία.
ελληνι
Το Ευ
που έχουν αναQτ
την ιστοσελίδα της Ενοοt(οπής) δεν αναφτου στον
ιται για μια τουριστι
Λακωνίας τον Μάιο του κή επένδυση συνολικής
2018 και αποτελεί το πρώτο αξίας 20 εκατ. ευρώ, με
ούν προενα
ramerican διέκρινε τις υπι
στέλεχος της !
υγείας που παρέχονται σε κατοίκους άλλων χωρών σε
α διεθνών προστην Ελλάδα.
stination sp
ων, που
τεριστατι?ων -που α4οοουν σε
διαγουφών
που ανακάλυψαν σήμεQα
παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας-και σε παροχή προγραμματισμένων υπηρεσιών υγείας και κυρίως ευεξίας
(κατά το μεγαλύτερο ποσοστό)
Συγκαταλέγεται στη λίστα του στον κόσμο της ολιστικής
των πλέον αναμενόμενων ευζωίας, προσφέροντας
openings σε ευρωπαϊκό
και παγκόσμιο επίπεδο,
υψηλού επιπέδου υ
φιλοξενίας κα1TQ°γράμμα
επομεν
τέσσερά χρίνια, οφείλουμε να
παοαγοντε
του υπου)γειου.