Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ»

«Φορτία»
αγανάκτησης

ΚΙ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Τι είπαν στην «Γ»,
ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ
Ν. Κοντοές, ο κεντρικός
λιµενάρχης
∆. Κυριακουλόπουλος
και ο πρόεδρος
του σωµατείου
φορτηγών ∆.Χ.
«Φάρος» ∆. Πλέσσας
ΣΕΛ. 4

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4748/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

META TΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Τι αλλάζει
στην τοπική ΕΛ.ΑΣ.
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΙ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ο Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΕ Ο Π. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛ. 5

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ματαιώθηκαν

Αρκαδικός
αποχαιρετισµός
ΣΕΛ. 10

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ

και οι 10 πλειστηριασµοί
n «∆εν θα υποστείλουµε τη σηµαία», είπαν στην «Γ» µέλη των επιτροπών n Ο Ντράγκι ζητά,
πάντως, να επεκταθούν σε όλη την ελληνική επικράτεια n «Τσουνάµι» βλέπει ο Π. Λαφαζάνης
ΣΕΛ. 2

ΘΥΜΑ 65ΧΡΟΝΟΣ ΧΘΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑ

Εξαίρετος
επιστήµονας
και άνθρωπος
ΣΕΛ. 39

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εξωσωµατική
και στο
Π.Γ.Ν.Π.
ΣΕΛ. 6

Θανάσιµη πτώση
από σκαλωσιά

Ο Μ. ΒΟΡΙ∆ΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Παιχνίδια
κατά του λαού»

ΕΡΓATIKO ΚΕΝΤΡΟ:
ΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Καταστροφική για την τοπική οικονοµία θα είναι η επαλήθευση του σεναρίου, που αφορά τις προειδοποιήσεις
µεγάλων ευρωπα κών µεταφορικών
εταιρειών, ότι θα σταµατήσουν τη διακίνηση προ όντων, µέσω του λιµανιού
της Πάτρας, εξαιτίας των επιπτώσεων
του µεταναστευτικού, κυρίως µε τις
φθορές κα κλοπές που αντιµετωπίζουν,
από οργανωµένες επιθέσεις.
Το θέµα που αποκάλυψε χθες η «Γ» και
στο οποίο τοποθετούνται και σήµερα
φορείς, είναι -ασφαλώς- µείζονος σηµασίας και ως τέτοιο πρέπει να αντιµετωπισθεί απ’ όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.

ΣΕΛ. 3

ΕΦΚΑ: ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΒΑΖΟΥΝ
«ΠΛΑΤΗ» ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Και το µήνυµα ότι το λιµάνι της Πάτρας,
δεν είναι «ξέφραγο αµπέλι», πρέπει να
είναι άµεσο και συνάµα ηχηρό. Γιατί,
µετά, θα είναι πολύ αργά για δάκρυα...

Εικόνες ντροπής
και κατάληψη
ΣΕΛ. 37

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

ΣΕΛ. 5